Fortsat vækst i vaccinesager

Vaccinationssager fylder meget hos Patienterstatningen. Det viser tal for de seneste fem år, der netop er offentliggjort.

23-05-2017

”I 2015 og 2016 steg antallet af anmeldelser, der vedrørte vacciner eksplosivt. Det drejer sig om sager i forbindelse med Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen hos børn og HPV-vaccinen hos unge piger. Anerkendelsesprocenten for Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen er høj, da vi har anerkendt og tildelt erstatninger til en del børn, der har udviklet reaktioner i forbindelse med aluminiummen i vaccinen. Der er tale om milde bivirkninger, der heldigvis rammer få børn, og som langt de fleste vil vokse sig fra. Og sammenholdt med alvorligheden af de nogle gange dødelige sygdomme, vaccinen beskytter imod, så bør risikoen for bivirkninger ikke skræmme forældre fra at lade deres børn vaccinere”, udtaler Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen.

HPV-Vaccinerne fylder også meget. Både i medierne og i antallet af anmeldelser. Siden 2008 har Patienterstatningen modtaget 319 anmeldelser, og ingen sager, der specifikt vedrører den HPV-vaccinen er blevet anerkendt:

”Generelt ser vi en stigning i antallet af anmeldelser, når specifikke sager bliver taget op i medierne. Det ser vi både i vaccinesagerne og inden for behandlingsskadesagerne, hvor eksempelvis kræftscreening og forsinkede indkaldelser til undersøgelser har fyldt meget. Og selv om baggrunden for disse mediehistorier er triste, har de dog en positiv effekt i og med, at flere personer bliver opmærksomme på, at de faktisk kan søge om erstatning, hvis de er blevet skadet i vores sundhedssystem. Det betyder til gengæld også, at nogle anmelder forgæves, fordi vi ikke kan anerkende, at de har en skade – det gælder eksempelvis i HPV-sagerne,” uddyber Karen-Inger Bast.

Færre p-pilleerstatninger

Ses der bort fra vaccinesagerne, er anerkendelsesprocenten i lægemiddelskader faldet i perioden 2012-2016. Navnlig blodpropper i tilknytning til brug af p-piller fylder mindre:

”Siden 2012 har vi set et fald i antallet af anmeldte p-pilleskader med en mindre stigning i 2016. Tilsvarende fald har vi i antallet af anerkendte skader. Faldet skyldes sandsynligvis, at de praktiserende læger er blevet opmærksomme på den øget risiko for blodpropper, der er i forbindelse med 3. og 4. generation p-piller og er blevet bedre til at udskrive alternative præparater med færre bivirkninger,” siger Karen-Inger Bast.

I 2016 tildelte Patienterstatningen 46 millioner kr. i erstatning for lægemiddelskader. Det er et mindre fald i forhold til året før.

Læs mere om lægemiddelskaderne i rapporten, der kan downloades her.

Nyhedsbrev