Behandlingsskader

Vagtlæge reagerede ikke på nakkestivhed og overså meningitis

Afgørelsesdato: 05-11-2009

Specialistreglen KEL § 2009-2254En 16-årig dreng blev undersøgt hos egen læge, fordi han igennem to dage havde haft influenzalignende symptomer i form af hovedpine, let hoste, muskelsmerter, feber samt ondt i hals..

Forsinket behandling af meningitis på hospital

Afgørelsesdato: 25-03-2015

Specialistreglen KEL § 2014-5410En 39-årig mand blev indlagt kl. 23.20 på et sygehus på grund af hovedpine og kvalme og deraf følgende mistanke om en hjerneblødning. Han havde i løbet af dagen ..

Ankenævnet kunne ændre en ikke-tidligere påklaget afgørelse til skade for patienten

Afgørelsesdato: 13-06-2016

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang08-0078En 52-årig kvinde fik anerkendt en skade opstået i forbindelse med en knæoperation og blev tilkendt en foreløbig erstatning. Patienterstatningen vurderede senere, at en efterf..

Tilbagebetaling af erstatning efter ændret afgørelse i ankenævnet

Afgørelsesdato: 19-01-2017

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang11-0216En 31-årig kvinde blev af Patienterstatningen tilkendt en erstatning på ca. 264.000 kr. for fejlbehandling af forhøjet blodtryk hos sin læge. Hun ankede den sidste afgø..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader