Beregning af erstatning

Vind gavekort på 500 kroner til Magasin


Svar på 7 hurtige spørgsmål og hjælp os med at gøre hjemmesiden bedre. Du deltager i lodtrækningen om 3 gavekort á 500 kroner til Magasin og magasin.dk.


Gå til spørgeskemaet


Reduktion for mellemkommende død - sagsbehandlingstid

Afgørelsesdato: 19-10-2000

Andre afgørelser efter erstatningsansvarsloven96-0515En 78-årig kvinde patienten havde fået anerkendt en behandlingsskade, men afgik ved døden, inden der var blevet truffet afgørelse vedrørende erstatningens størr..

Vurdering af erhvervsevnetab efter svær rygmarvsskade

Afgørelsesdato: 23-09-2014

Erhvervsevnetab EAL § 5-711-2068En 31-årig kvinde fik anerkendt en rygmarvsskade opstået under en operation for brud på en ryghvirvel. Det varige mén blev fastsat til 80 % af samlet 90 %, og erhvervsevnetabe..

Nedsættelse af erstatningen, da patienten havde frafaldet en del af kravet

Afgørelsesdato: 25-02-2014

Andre afgørelser efter erstatningsansvarsloven13-2323En mand anmeldte, at han var blevet påført skade som følge af forsinket diagnosticering og behandling af en skulderskade, bl.a. hos sin praktiserende læge og på et syge..

Regionen fik et regreskrav efter forhøjelse af erstatning for arbejdsskade

Afgørelsesdato: 11-03-2016

Andre afgørelser efter erstatningsansvarsloven06-0677En 31-årig kvinde fik anerkendt en behandlingsskade. Hendes oprindelige skade var anerkendt som en arbejdsskade efter arbejdsskadeloven (ASL), og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkendte hende..