Færre anmelder smitsom bakterie

Patienterstatningen har gennem de senere år oplevet et markant fald i anmeldelser, der vedrører patienter, som er smittet med tarmbakterien Clostridium Difficile. En udvikling, der nu bakkes op af nøgletal for nationale mål fra Danske Regioner.

19-12-2016

Patienterstatningen har i perioden 2008 – 2016 modtaget 239 anmeldelser, der vedrører denne bakterie. Der er truffet 238 afgørelser. 80 sager er blevet anerkendt, og der er tilkendt en samlet erstatning på ca. 12,8 mio. kr.

De berørte patienter er primært ældre pensionister, der i forvejen er svækket af sygdom. Der kommer derfor typisk ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til udbetaling i disse sager, ligesom der ikke er forsørgertab til mindreårige børn. Patienterne eller de efterladte får derimod erstatning for svie og smerte, begravelsesudgifter og forsørgertab til efterladt ægtefælle.

Anerkendelsesprocenten i sagerne er ca. 37 procent og ligger over den generelle anerkendelsesprocent i alle vores sager.

Vi modtog flest anmeldelser i 2010 og 2012, og siden da er antallet af anmeldelser faldet. Der kan dog stadig være sager, der ikke bliver anmeldt til Patienterstatningen, men alt andet lige er der tale om en markant fald i anmeldte sager, der altså nu kan ses i tal fra Danske Regioner.

Anmeldelsesår antal 
 2008  2
 2009  30
 2010  67
 2011  33
 2012  54
 2013  15
 2014  14
 2015  19
 2016 (foreløbige tal)  5

Om infektion med Clostridium Difficile

Bakterien Clostridium Difficile er kendetegnet ved at være meget smitsom, give svær diarré, og den medfører større sygelighed og dødelighed end andre bakterier. Den er samtidig resistent over for flere typer af antibiotika og kan være særlig alvorlig for patienter, der i forvejen er svækket af sygdom. Smitten har i mange tilfælde været medvirkende årsag til, at patienter dør.

Færre får infektion på sygehuset (link til nyhed fra Danske Regioner)