HPV vaccinationer

Patienterstatningen har siden 1. oktober 2010 modtaget 28 anmeldelser vedrørende HPV-vaccinationer. Vi har foreløbig anerkendt to sager.

03-09-2013

Vaccinen mod livmoderhalskræft har været en del af børnevaccinationsprogrammet siden 1. januar 2009. 

Patienterstatningen har siden da modtaget 28 anmeldelser. Vi har afgjort 10 sager. To af sagerne er anerkendt.

Det er generelt vanskeligt at bevise sammenhæng mellem en given bivirkning og et medicinsk præparat - herunder også vacciner. Derfor opereres der i lovgivningen med en bevisvurdering, hvor det kun skal være overvejende sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem de opstået bivirkninger og et medicinsk præparat.

Vi har i de to anerkendte sager vurderet, at det er overvejende sandsynligt, at der er en sammenhæng. I begge afgørelser er bivirkningerne beskrevet som bivirkninger, der kan opstår i forbindelse med vaccinationer generelt. Der er altså kendte, men heldigvis også sjældne - både alvorlige og mindre alvorlige - bivirkninger til alle typer af vaccinationer.

Alvorlige vaccinationsskader er heldigvis sjældne, men oplever man som patient eller pårørende alvorlige bivirkninger til vaccinationer - herunder også til HPV-vaccinen - så kan man anmelde skaden til Patienterstatningen. Sundhedspersoner har også en pligt til at være opmærksomme på mulige erstatningsberettigende skader og oplyse patienterne om erstatningsmuligheden.

Se tidligere information om HPV-anmeldelserne 

>> Link til Sundhedsstyrelsens informationer om HPV-vaccinen