Bivirkninger efter D-dråber

Da der ikke er tale om et lægemiddel, er eventuelle skader ikke omfattet af loven.

03-08-2016

I løbet af sommeren har producenten af de økologiske D-vitamin-dråber af mærket ”Inno Pharma vitamin D3-dråber” trukket præparatet tilbage fra markedet, fordi indholdet af D-vitamin var for højt. Patienterstatningen har i den forbindelse fået nogle opkald fra forældre, der vil vide om eventuelle skadelige bivirkninger efter brug af dråberne er omfattet af loven.

Da D-dråberne er et vitaminpræparat og ikke et lægemiddel, er de ikke omfattet af loven. Efter loven gives der kun erstatning for skadelige bivirkninger efter brug af lægemidler.

Vitaminpræparater, natur- og homøopatiske præparater og mineralpræparater er ikke lægemidler, og de er derfor ikke omfattet af loven. På den baggrund vil vi afvise eventuelle anmeldelser.

Forældrene har mulighed for at rejse et krav over for producenten.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man kontakter Giftlinjen på 8212 1212, hvis man er bekymret for eventuelle bivirkninger.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om loven på Retsinformation (§ 40 stk.4)