Beregning af erstatning


Svie og smerte ved flere skader i samme skadesforløb

Afgørelsesdato: 27-02-2012

Svie og smerte EAL § 310-1770En 48-årig mand var udsat for en arbejdsskade, som blev anerkendt efter arbejdsskadesikringsloven. Samtidig var hans arbejdsgiver ansvarlig for skaden efter de almindelige erstatningsretlige reg..

Ikke erstatning for erhvervsevnetab til patient, der forventes at kunne klare en uddannelse

Afgørelsesdato: 21-11-2012

Erhvervsevnetab EAL § 5-715-0437En 18-årig kvinde fik anerkendt en nerveskade under en operation i skulderen og blev tilkendt godtgørelse for et varigt mén på 30 %. Kvinden havde planer om at søge i..

Reduktion for mellemkommende død - sagsbehandlingstid

Afgørelsesdato: 19-10-2000

Andre afgørelser efter erstatningsansvarsloven96-0515En 78-årig kvinde patienten havde fået anerkendt en behandlingsskade, men afgik ved døden, inden der var blevet truffet afgørelse vedrørende erstatningens størr..

Vurdering af erhvervsevnetab efter svær rygmarvsskade

Afgørelsesdato: 23-09-2014

Erhvervsevnetab EAL § 5-711-2068En 31-årig kvinde fik anerkendt en rygmarvsskade opstået under en operation for brud på en ryghvirvel. Det varige mén blev fastsat til 80 % af samlet 90 %, og erhvervsevnetabe..