Ventetidsgaranti

Erstatningsordningen dækker skader, hvis ventetidsgarantien er overtrådt og patientens overlevelseschancer er reduceret, eller hvis patientens mén er blevet større på grund af den øget ventetid.

Som patient i sundhedssystemet kan du støde på flere former for garantier for, hvor lang tid, du maksimalt må vente på at komme videre i systemet.

Der er udredningsgarantien, maksimale ventetider ved livstruende sygdomme og ventetiderne opført i forbindelse med diverse pakkeforløb.

Nogle af tiderne er vedtaget i bekendtgørelser og skal overholdes, mens andre tider er såkaldte hensigtserklæringer, hvis primære formål er, at optimere patientens forløb i sundhedssystemet.

Livstruende sygdomme

Får din læge mistanke om kræft eller alvorlig hjertesygdom, gælder særlige regler om ”maksimale ventetider”. Ofte vil du blive henvist til et pakkeforløb på et hospital i din bopælsregion. Bekendtgørelsen om maksimale ventetider for livstruende sygdom betyder, at der er sat dage på, hvor længe der maksimalt må gå, før du bliver indkaldt til de første undersøgelser på sygehuset med henblik på at få stillet en mere præcis diagnose. 

Der er også sat tid på, hvor længe der maksimalt må gå, fra at du får en diagnose til at du får tilbudt en behandling for den kræft- eller hjertesygdom, du har fået. (se skema).

Inden for otte dage efter, at hospitalet har modtaget henvisningen fra din læge eller speciallæge, skal du have besked fra hospitalet, om de kan tilbyde dig behandling inden for den maksimale ventetid. Kan de ikke det, vil du blive tilbudt behandling på et hospital i en anden region, på et privathospital i Danmark eller i udlandet.

Hvis ikke hospitalet kan finde et behandlingssted, der kan overholde de maksimale ventetider, skal Sundhedsstyrelsen have besked. De vil i så fald stå for den videre planlægning af din behandling.

Bliver de angivne tider ikke overholdt, kan du eller dine pårørende være berettiget til erstatning, hvis

  • Din overlevelsesprognose er blevet forværret i den ekstra ventetid.
  • Din sygdom har bredt sig mere, end den ville have gjort, hvis du var blevet behandlet inden for den gældende tidsgrænse og at du som konsekvens af det, får et større mén, end du ville have fået, hvis ikke sygdommen havde bredt sig.
  • Hvis du dør pga. af den forlængede ventetid.
Hvis din region ikke kan tilbyde udredning og behandling, men henviser dig til et andet sygehus, og du takker nej, fordi du hellere vil vente på, at hospitalet i din egen region har en ledig tid, bortfalder din rettigheder til at søge erstatning på baggrund af den øget ventetid.

Pakkeforløb

I forbindelse med kræftpakkeforløbene kan der blive refereret til ventetider, der er kortere, end dem, der er bestemt i ”maksimale ventetider”. Ofte bliver der også refereret til ventetider mellem at du bliver undersøgt første gang til du får stillet en diagnose og til ventetiden mellem de forskellige former for behandling, hvis du fx skal gennem både kemo- og strålebehandling. 

Ventetiderne kan variere alt efter, hvilken kræftsygdom, der er tale om. Disse ventetider er ikke omfattet af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. De nævnte tider skal betragtes som hensigtserklæringer indgået mellem politikere og sygehusadministration i et ønske om at begrænse unødig ventetid mellem afdelingerne mest muligt.

Hvis der går længere tid end de dage, hospitalet under pakkeforløbene, er du som patient ikke automatisk berettiget til erstatning.

Udredningsgarantien

Udredningsgarantien skal sikre, at alle patienter, der er henvist til udredning på et hospital, bliver indkaldt til undersøgelse inden for 30 dage. Det gælder også, hvis du bliver henvist til et kirurgisk indgreb. Tiden gælder fra tidsrummet fra hospitalet har modtaget henvisningen til din første tid på sygehuset.

Kan det pågældende sygehus ikke finde en tid til dig inden for fristen, har du ret til at vælge et andet sygehus eller et privathospital, hvis det pågældende sted har en aftale med regionen. 

Sidst opdateret: 22-01-2018