Højesterets dom om tilbagebetaling af erstatning

Hvad betyder den nye dom fra Højesteret?

08-12-2017

Højesteret har 7. december afsagt to domme om, hvorvidt en region kunne kræve erstatning tilbagebetalt i to konkrete sager. 

Patienterne havde anket til Ankenævnet for Patienterstatningen for at få mere erstatning, men nævnet nåede frem til, at der slet ikke var sket en patientskade. Regionen bad derfor patienterne om at tilbagebetale erstatningen. 

Hvordan fungerer en ankesag?

Patienterstatningen udbetaler ikke selv erstatningen til patienterne. Vi pålægger i stedet den ansvarlige at udbetale erstatningen til patienterne. 

Den ansvarlige kan for eksempel være en region, et privathospital, en kommune eller Sundheds- og Ældreministeriet (i sager om bivirkninger ved medicin).

Men det er muligt at anke Patienterstatningens afgørelse. Det kan både patienten og den erstatningspligtige gøre. Det er i langt de fleste tilfælde patienten selv, der anker.

Sagen bliver derefter behandlet af Ankenævnet for Patienterstatningen og kan derfra tages videre til domstolene.

Hvorfor er patienter blevet bedt om at betale tilbage?

En ankesag kan i ankenævnet falde ud til fordel for patienten. Men ankesagen kan også gå den anden vej, så det bliver afgjort, at der ikke slet ikke er sket en patientskade, og derfor skulle der ikke være udbetalt erstatning.

Højesteret har i de to konkrete sager vurderet, at man ikke kunne kræve, at patienterne skulle betale erstatning tilbage, selvom der ikke var sket en patientskade. 

Højesteret begrunder afgørelserne med, at regionen ikke selv havde anket sagen, og at regionen ikke havde taget forbehold for at kræve erstatningen tilbagebetalt.

Hvad betyder det for andre patienter?

Hvis man har spørgsmål om tilbagebetaling af erstatning, så skal man henvende sig til den, der kræver at få erstatningen tilbagebetalt.

Patienterstatningen har ikke noget med den del af en erstatningssag at gøre.

Nyhedsbrev