Lov om klage- og erstatningsadgang

Alle anmeldelser om skader sket efter 1. januar 2007 afgøres efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samler flere områder under et. Fx behandler Styrelsen for Patientsikkerhed også sine sager efter denne lov, men efter et andet kapitel og andre regler end Patienterstatningen.

Kapitlerne 3 og 4 vedrører Patienterstatningen og fastlægger reglerne om henholdsvis behandlingsskader og lægemiddelskader.

Hvis din skade er sket før 1. januar 2007 træffes afgørelsen efter ældre lovgivning i Lægemiddelskadeloven eller Patientforsikringsloven.

Lægemiddelskadeloven


Patientforsikringsloven

Forældelse

Efter loven kan en skade blive for gammel. Det betyder, at vi skal afvise at behandle sagen.

Læs mere om forældelse.