Afgørelser

Vi offentliggør jævnligt eksempler på afgørelser.

Afgørelserne er primært udvalgt, fordi de er relevante i forhold til lægelig eller juridisk praksis, fordi de er interessante i forhold til den måde, erstatningen er beregnet på, eller fordi de er eksempler på sager, der er omtalt i medierne. Samlingen af eksempler revideres løbende for at sikre, at de udvalgte afgørelser er udtryk for gældende praksis. Men det kan forekomme, at enkelte afgørelser er delvist forældede.

Afgørelserne vises i anonymiseret form. Nogle af de refererede sager har også været behandlet ved domstolene. Alle afsagte domme findes på Ankenævnet for Patienterstatningens hjemmeside.

Kort om, hvordan du bruger samlingen

I venstremenuen er alle afgørelser listet efter det lovgrundlag, de er afgjort efter. Brug den til at få et overblik over alle afgørelser inden for et bestemt område.

Brug søgefeltet til at søge specifikt blandt eksemplerne. Hvis du sætter "prik" ved "Generelt", søger du på hele hjemmesiden inklusive i samlingen af eksempler.

Udførlig vejledning til søgning blandt eksemplerne:
Se vejledning til søgningSøg:
Lovgrundlag: