Region Midtjylland: Erstatning ved fejl i brystkræft-undersøgelser

Sagen kort

På Regionshospital Viborg og Regionshospital Randers er der i øjeblikket mistanke om fejl i undersøgelser for brystkræft (klinisk mammografi). Mistanken knytter sig til en enkelt overlæges undersøgelser på hospitalerne.

Fejlene kan have betydet, at kræften er blevet opdaget og behandlet for sent. Region Midtjylland er i gang med at undersøge omfanget af fejl og har indkaldt 3.600 kvinder til ekstra undersøgelser.

Samtidig er der en gruppe af nuværende eller tidligere kræftpatienter, der har været til undersøgelse hos den pågældende læge, hvor der i deres forløb også kan have været fejl.

Du kan læse mere på Region Midtjyllands hjemmeside.

Muligheden for erstatning

På grund af det store antal kvinder er det ikke usandsynligt, at der vil være nogle, der har ret til erstatning. Region Midtjylland vejleder om muligheden for erstatning til kvinder med brystkræft, hvor en fejl måske kunne være opdaget tidligere.

Patienterstatningen vil i disse sager vurdere, om kvinderne har ret til erstatning.

Husk, at du altid selv kan anmelde en sag til Patienterstatningen, hvis du mener, at du har fået en skade på grund af forkert eller mangelfuld behandling.

Du kan anmelde en sag på vores hjemmeside.

Hvad skal der til for, at man kan få erstatning?

Det er vigtigt at understrege, at man ikke kan få erstatning, blot fordi man er blevet undersøgt af den pågældende overlæge, eller fordi retningslinjerne på området ikke er overholdt. I Patienterstatningen vurderer vi i hver enkelt sag, om man har lidt en skade af behandlingen.

Inden for brystkræftområdet kan eksempler på skader være:

  • Forringede overlevelsesmuligheder på grund af den forsinkede diagnose
  • Mere indgribende behandling, end hvis kræften var opdaget tidligere – det kan for eksempel være fjernelse af brystet.
  • Forlænget sygeperiode på grund af et mere alvorligt sygdomsforløb.
  • Et dødsfald, fordi kræften ikke blev opdaget i tide.

Hvad giver ikke erstatning?

Som hovedregel har en forsinkelse på under 30 dage ikke indflydelse på helbredelsesmulighederne. Derfor vil forsinkelser på under 30 dage som udgangspunkt blive afvist.

Det er heller ikke en skade, hvis man udvikler kræft mellem to undersøgelser, med mindre man kunne have set kræften ved den første undersøgelse, og sygdommen efterfølgende har udviklet sig, så man for eksempel skal igennem et mere kompliceret behandlingsforløb, end hvis kræften var blevet opdaget tidligere.

Der skal altså være sket en decideret skade.

Forskellen på at klage og søge erstatning

Der er forskel på at klage og søge erstatning. Man kan klage til Styrelsen for Patientklager og søge erstatning hos Patienterstatningen. Forskellen er, at Patienterstatningen udelukkende forholder sig til, om patienter har lidt en skade, som burde være undgået, og dermed har ret til erstatning.

Styrelsen for Patientklager forholder sig til, om der fx skal rejses kritik af det sted, du er blevet behandlet eller kritik rettet mod en eller flere sundhedspersoner.

Læs mere om mulighederne for at klage hos Styrelsen for Patientklager.Kontakt

Er du blevet undersøgt af lægen, og mener du, at du har fået en skade?

Så kan du kontakte specialkonsulent Maria Caldara på tlf. 3369 4817

Til journalister:

Kontakt kommunikationschef Charlotte Wamberg på tlf. 3369 4880


Fejl i undersøgelser af brystkræft

Flere tusinde kvinder er blevet undersøgt for brystkræft af en overlæge, hvor der kan være begået fejl.

Lægen har både arbejdet på Regionshospital Randers og Regionshospital Viborg. 

Lægen fratrådte sin stilling i juli 2017. 

Du kan læse mere om nye hele sagen på Region Midtjyllands hjemmeside

Du kan også læse et eksempel på en af vores afgørelser i en lignende sag her