Lægemiddelskader 2011 - 2015

Antallet af anmeldte lægemiddelskader er stigende. Bivirkninger efter vaccinationer er nu de hyppigst anmeldte lægemiddelskader.

08-06-2016

Anmeldte bivirkninger efter vaccinationer er nu de hyppigst anmeldte lægemiddelskader, og overhaler bl.a. anmeldte p-pilleskader, hvor antallet af anmeldelser til gengæld er faldet siden 2012. Erstatninger efter p-pilleskader fylder dog mest i de samlede erstatningsudbetalinger med 23 mio. kr. i 2015.

Overordnede tal for perioden:

  • 837 anmeldelser i 2015. Siden 2011 har der været en årlig gennemsnitlig stigning i anmeldelserne på 21 procent.
  • Anerkendte lægemiddelskader er steget med 31 procent om året i gennemsnit i perioden.
  • I 2015 tilkendte vi knapt 58 mio. kr. i erstatning for lægemiddelskader. Det er en årlig gennemsnitlig stigning i perioden på 5 procent.

Det er ikke overraskende, at det er vaccinationer, der præger tallene, da Patienterstatningen anerkender stort set alle anmeldte bivirkninger efter Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen, som vi har fået rigtig mange anmeldelser om. Børnene har fået allergiske reaktioner efter vaccinen, der beskytter mod alvorlige sygdomme som fx difteri, stivkrampe og polio. Der er tale om mindre erstatninger, da bivirkningerne ikke er alvorlige og typisk forsvinder i løbet af nogle år.

FAKTA: Siden 2008 har Patienterstatningen modtaget 666 anmeldelser vedrørende Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccinen. Anerkendt 403 sager, og tildelt tæt på 10 mio. kr. i erstatning.

I modsætning hertil er HPV-vaccinen, hvor vi kun har anerkendt bivirkninger i tre tilfælde, der dog ikke relaterer sig specifikt til HPV-vaccinationen, men til vaccinationer generelt. Vi har modtaget 257 anmeldelser og afvist 205 sager vedrørende HPV-vaccinen:

”Vi følger hermed de danske og internationale myndigheders udmeldinger om, at der ikke er dokumentation for, at der er sammenhæng mellem vaccinen og de anmeldte bivirkninger”, fortæller Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen.

Hvor antallet af anmeldelser, der vedrører vaccinationer, er steget, så er anmeldte p-pilleskader efter 2012 til gengæld faldet med 23 procent årligt:

”Det er sandsynligvis et ændret ordinationsmønster, vi ser slå igennem på vores tal, der skyldes at lægerne i højere grad udskriver 2. generations p-piller, hvor risikoen for blodpropper er mindre. Det er meget positivt, hvis antallet af skader er faldende. Jeg vil dog alligevel minde sundhedsvæsenet om, at de kvinder, der alligevel får skader – typisk blodpropper – ofte er berettiget til erstatning. De har måske brug for hjælp til at anmelde eller har brug for at blive mindet om erstatningsmuligheden, og her har personalet en pligt til at hjælpe ”, lyder opfordringen fra Karen-Inger Bast.

FAKTA: I 2015 er der anmeldt 14 sager, der vedrører p-piller mod 45 i 2014.  Der er i 2015 tildelt lidt over 23 mio. kr. i erstatning til kvinder, der har fået skader efter p-piller. I hele perioden er der tildelt ca. 67 mio. kr. i erstatning.