Behandlingsskader


Regionen kunne ikke kræve erstatning tilbage, som patienten havde modtaget i god tro

Afgørelsesdato: 31-01-2011

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang11-0216En 31-årig kvinde blev tilkendt en erstatning på ca. 264.000 kr. for fejlbehandling af forhøjet blodtryk hos sin praktiserende læge. Hun ankede den sidste afgørelse om ..

Nye oplysninger gav ikke grundlag for at genoptage en tidligere afvist sag

Afgørelsesdato: 30-11-2011

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang11-0780En 43-årig mand anmeldte, at han var blevet påført skade i forbindelse med en stivgørende rygoperation. Han oplyste bl.a., at han havde fået nytilkomne bensmerter. Pat..

Hjerneblødning efter operation for godartet svulst i hjernen

Afgørelsesdato: 05-03-2012

Rimelighedsreglen KEL § 2011-7085En 61-årig mand blev opereret for en godartet svulst i hjernen og fik i den forbindelse en hjerneblødning, fordi der blev beskadiget et betydende arterie. Patienterstatningen vurderede, a..

Regionen kunne ikke kræve erstatning tilbage, som patienten havde modtaget i god tro

Afgørelsesdato: 25-08-2013

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang13-3164En ung kvinde fik anerkendt en skade opstået under en operation i foden og fik efterfølgende udbetalt ca. 28.000 kr. i foreløbig erstatning. Der blev senere givet afslag på y..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader