Beregning af erstatning


Udgifter til sondemad var ingen merudgift

Afgørelsesdato: 10-07-2017

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 115-10708En 79-årig mand fik anerkendt forsinket diagnosticering af lungebetændelse under en indlæggelse på et sygehus. Som følge af skaden udviklede han fejlsynkning med behov f..

Ikke erstatning for livsvarige udgifter til fysioterapi

Afgørelsesdato: 09-07-2017

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 115-6913En 51-årig kvinde blev opereret for et bristet aneurisme (en udposning på et blodkar) i hjernen. Under operationen opstod der en hjernehindeblødning, som medførte en hjernesk..

Svie og smerte ved flere skader i samme skadesforløb

Afgørelsesdato: 27-02-2012

Svie og smerte EAL § 310-1770En 48-årig mand var udsat for en arbejdsskade, som blev anerkendt efter arbejdsskadesikringsloven. Samtidig var hans arbejdsgiver ansvarlig for skaden efter de almindelige erstatningsretlige reg..

Ikke erstatning for erhvervsevnetab til patient, der forventes at kunne klare en uddannelse

Afgørelsesdato: 21-11-2012

Erhvervsevnetab EAL § 5-715-0437En 18-årig kvinde fik anerkendt en nerveskade under en operation i skulderen og blev tilkendt godtgørelse for et varigt mén på 30 %. Kvinden havde planer om at søge i..