Flere og flere kræftpatienter får erstatning

Siden 2006 er antallet af kræftpatienter, der har fået erstatning for skader sket i forbindelse med behandling af deres sygdom tredoblet.

12-03-2016

Flere kræftpatienter søger om erstatning hos Patienterstatningen, og flere får erstatning. Stigningen er ikke nødvendigvis udtryk for, at der sker flere skader, men skyldes snarere at danskerne har fået et bedre kendskab til erstatningsmulighederne og en øget aktivitet i sundhedsvæsenet.

Flere forsinkede og oversete diagnoser

Stigningen er dog særlig markant, når det gælder forsinkede og oversete diagnoser, hvor anerkendte sager i 2015 er mere end femdoblet sammenlignet med 2006:

"Sagerne hos os tegner et billede af et sundhedsvæsen, der gør det godt, når patienten er kommet i behandling; men viser samtidig også, at der, hvor risikoen er størst, er, når patienten møder systemet med symptomer, som sundhedsvæsenet ikke får reageret hurtigt nok på. Det er i hvert fald de forsinkede og oversete diagnoser, der fylder mest blandt de anerkendte skader på kræftområdet", fortæller Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen.

Afgørelser fordelt på anerkendte og afviste kræftsager (behandlingsskader)
År* Forsinkede/
oversete
Alle aner-
kendte
Alle afviste Anerkend-
elsespct.
2006 33 77 213 27 pct.
2007 58 104 341 23 pct.
2008 75 117 323 27 pct.
2009 76 140 349 29 pct.
2010 98 170 405 30 pct.
2011 126 218 458 32 pct.
2012 68 245 472 34 pct.
2013 153 240 527 31 pct.
2014 178 247 518 32 pct.
2015 170 227 558 29 pct.
I alt 1.135 1.785 4.164 30 pct.

 * Afgørelsesåret. OBS: 2015 er ikke færdigkodet, der kan derfor være flere afgørelser.
** Andelen af patienter, der har fået anerkendt deres sag.

"Hvis 100 kræftpatienter søger om erstatning, fordi de mener, at de har fået en behandlingsskade, så viser tallene, at cirka 30 af dem vil være berettiget til erstatning. Andelen af sager, vi anerkender på kræftområdet, flugter med vores generelle anerkendelsesprocent, når vi ser alle anmeldte sager", forklarer Karen-Inger Bast.

Afviste anmeldelser

Mange af de afviste sager vedrører symptomer eller tilbagefald af sygdommen efter et i øvrigt optimalt behandlingsforløb. Hvis en kræftsygdom efter endt behandling fx blusser op igen, og det er sandsynligt at det skyldes, at sygdommen kunne være opdaget og behandlet tidligere, så vil patienten være berettiget til erstatning; men desværre er det ikke alle kræfttilfælde, der kan diagnosticeres så tidligt, som vi alle kunne ønske:

"Der vil desværre altid være tilfælde, hvor selv den mest erfarne læge med det bedste udstyr ikke kan diagnosticere sygdommen tidligt i forløbet, i sådanne tilfælde er patienten ikke berettiget til erstatning", fortæller Karen-Inger Bast.

Patienterstatningen afviser også ofte sager, der vedrører mindre forsinkelser, fordi forsinkelsen ikke har ført til en skade eller en forringelse af patientens overlevelsesprognose.

Kræftpatienter skal tåle mere

En anden større gruppe afviste sager er de sager, vi afviser efter klage- og erstatningslovens såkaldte tåleregel (rimelighedsregel). Efter denne regel kan patienter have krav på erstatning for uundgåelige behandlingskomplikationer, der er mere omfattende, end patienten med rimelighed må tåle. Her skal Patienterstatningen se på alvoren af den sygdom, patienten behandles for.

Jo mere syg en patient er, jo større skader skal patienten tåle, uden de er berettiget til erstatning.

Mange kræftsager bliver afvist med henvisning til denne regel, fordi der ofte er tale om belastende behandlingsforløb, der er nødvendige, når patienten skal behandles for sin kræftsygdom. Patienterstatningen følger Ankenævnet for Patienterstatningens praksis på området.

Læs mere om rimelighedsreglen

100 mio. kroner i erstatning i 2015

Der har i de senere år ikke været de store udsving i det gennemsnitlige erstatningsbeløb, der tildeles kræftpatienter. I 2015 fik patienterne i snit 375.784 kr. i erstatning. Samme år blev der i alt tildelt 100 mio. kr. til kræftpatienter eller deres efterladte.

Erstatningsudbetalinger
Afslutningsår Antal Gennemsnit Samlet
2006 71 167.328 11.712.961
2007 88 236.686 20.591.709
2008 78 282.212 22.012.539
2009 133 309.918 41.219.143
2010 173 412.846 71.422.346
2011 217 373.200 80.984.300
2012 251 346.568 86.988.627
2013 246 471.375 115.958.253
2014 229 373.743 85.587.153
2015 266 375.784 99.958.519