Patientforsikringen skifter navn

Nu hedder vi det, vi gør: - giver erstatning og ikke forsikring

02-03-2014

Patientforsikringen skifter navn til Patienterstatningen. Det sker den 3. marts 2014. Baggrunden for navneskiftet er blandt andet, at erstatningsordningen ofte forveksles med et forsikringsselskab:

”Vores sundhedsvæsen står på, at vi kan være trygge ved at få den rigtige behandling, men også at der bliver rettet op, når der sker fejl. Erstatningsordningen er et unikt sikkerhedsnet, der giver patienter mulighed for at få erstatning, hvis de får en skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsnet og eksempelvis får varige mén eller mister indtægt. Det er derfor vigtigt at få mindet alle danskere om, at de er omfattet af ordningen, og at der ikke er tale om et særligt tilbud til kunder i et privat forsikringsselskab”, udtaler sundhedsminister Nick Hækkerup i forbindelse med navneskiftet.

Med navnet følger et nyt logo, der fremhæver, at det handler om erstatning for både behandlingsskader og lægemiddelskader:

”Det nye navn og logo gør det nemmere for patienterne at gennemskue, hvor i systemet de skal søge om erstatning, hvis de har fået en skade i forbindelse med behandlingen – herunder erstatning for lægemiddelskader. Navnet patientforsikringen har forvirret mange, og derfor er det positivt, at det nu bliver ændret, siger Lars Engberg, formand for Danske Patienter. 

I 2013 var antallet af anmeldelser til Patienterstatningen tæt på 10.000. Af disse vil mellem 65-70 procent blive afvist, hvis trenden fra de forrige år holder stik, fordi patienterne ikke har en skade, der berettiger til erstatning. For Patienterstatningen handler det derfor ikke om at få flere anmeldelser, men om at få de anmeldelser, hvor der er udsigt til erstatning:

”Som patient er det svært at vide, hvornår noget er en skade, og hvornår det man oplever skyldes den sygdom, man er i behandling for. Derfor har patienterne brug for sundhedspersonalets hjælp. De er de bedste til at vurdere, om der er sket noget, der måske berettiger til erstatning. Derfor bruger vi navneskiftet til at minde sundhedspersonalet om deres pligt til at informere om erstatningsordningen”, fortæller Poul-Erik Svendsen, formand for Patienterstatningens bestyrelse og næstformand i Region Syddanmark.

En undersøgelse blandt forskellige personalegrupper i sundhedsvæsenet - der er gennemført som optakt til navneskiftet - viser, at både informationspligten og muligheden for at anmelde lægemiddelskader er emner, der trænger til at blive genopfrisket:

”Når der bliver offentliggjort tal, der vedrører sundhedspersonalets rapportering af utilsigtede hændelser, bivirkninger ved lægemidler og fejl ved medicinsk udstyr, kan vi se, at der er alvorlige og dødelige skader, der ikke er blevet anmeldt til os. Jeg ved ikke, om vi vil anerkende sagerne, hvis de blev anmeldt til os, men jeg mener, at der er patienter, der ikke får den erstatning, de har krav på. Derfor fokuserer vi i en kampagne rettet mod sundhedspersonalet – udover navneskiftet - også på deres pligt til at hjælpe patienter, som de mener måske har en behandlings- eller lægemiddelskade, fortæller Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen.

Udover kampagnen har Patienterstatningen udviklet en elektronisk spørgeguide på deres hjemmeside: ”Tjek din skade”.  Her kan man som patient eller pårørende tjekke, om man opfylder de helt basale krav til at anmelde en erstatningssag:

”Vi håber, at vi med ”Tjek din skade” kan minimere antallet af afviste sager, der fx skyldes at en skade er forældet eller ikke er omfattet af loven, fordi skaden er sket i udlandet. Afvisninger af denne type er til gene for både patienten og sundhedsvæsenet”, fortæller Karen-Inger Bast.

Kontakt:
 
Kommunikationschef i Patienterstatningen, Charlotte Wamberg Rasmussen på tlf. 2027 7087.
Pressechef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Thomas Bille Winkel, tlf. 4091 9878
Danske Patienter, tlf. 4242 9393