Afgjorte behandlingsskader


Fejlmedicinering af psykiatrisk patient havde ikke udløst en skade

Afgørelsesdato: 09-02-2016

Er der sket en skade KEL § 1914-7353En 48-årig mand havde anmeldt, at han var blevet fejlmedicineret med afhængighedsskabende medicin af en psykiater. Patienterstatningen vurderede, at behandlingen ikke havde levet op til e..

Skade opstået under operation som led i kræftbehandling udløste ikke erstatning

Afgørelsesdato: 26-05-2015

Rimelighedsreglen KEL § 2014-9912En 65-årig mand blev opereret for endetarmskræft og fik anlagt en aflastende stomi, som senere blev lagt tilbage. Efter tilbagelægningen af stomien opstod der lækage fra samme..

Klage til Styrelsen for Patientklager afbrød ikke forældelsesfristen

Afgørelsesdato: 19-05-2019

Forældelse KEL § 5919-1537En 31-årig mand anmeldte i januar 2019, at han var blevet påført skade som følge af, at hans praktiserende læge i marts 2011 havde overset, at hans ene lunge var punkte..

Skade som følge af materialesvigt under meniskoperation

Afgørelsesdato: 21-08-2019

Apparaturreglen KEL § 2019-3171En 63-årig kvinde blev opereret for en menisklæsion. Under operationen knækkede spidsen af operationsinstrumentet af. Man forsøgte at fjerne spidsen, men den gled uden for r&a..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader