Behandlingsskader


Digital post fremkommet ved meddelelse i e-boks - ankefrist til domstolene overskredet

Afgørelsesdato: 22-03-2013

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang12-3540En 42-årig mand fik anerkendt en skade og blev tilkendt erstatning for udgifter og godtgørelse for svie og smerte og varigt mén, men fik afslag på tabt arbejdsfortjeneste og ..

Komplikationer til hofteoperation udløste ikke ret til erstatning

Afgørelsesdato: 08-05-2013

Rimelighedsreglen KEL § 2012-3749 En 67-årig kvinde fik indsat en hofteprotese, efter at hun havde pådraget sig et brud på lårbenet og desuden fået konstateret vævsdød og sammenfald i hoften..

Forældrenes kendskab til barnets skade afgørende for forældelsesspørgsmålet

Afgørelsesdato: 22-09-2015

Forældelse KEL § 5915-3379 En 6-årig dreng fik i april 2005 foretaget en MR-skanning, som viste en blodprop i hjernen. Han var forinden blevet fulgt på en børneklinik på grund af spastiske symptomer. F..

Manglende indsendelse af journalmateriale medførte en tilsynssag hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Afgørelsesdato: 23-10-2017

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang16-5698 En 54-årig mand anmeldte en skade opstået i forbindelse med behandling for en diskusprolaps. Til brug for behandlingen af sagen bad Patienterstatningen mandens kiropraktor om at indsende..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader