Behandlingsskader

Erstatning for følger efter fejltolkning af biopsi

Afgørelsesdato: 25-04-2017

Fejldiagnose/forsinkelse KEL § 2117-0909En 30-årig mand havde tidligere fået fjernet en del af venstre nyre på grund af kræft. Ved en senere kontrolundersøgelse mistænkte man, at der var kommet recidiv a..

Forkert svar om risiko for udvikling af hjertesygdom udgjorde ikke en skade

Afgørelsesdato: 20-06-2017

Er der sket en skade KEL § 1917-2258En ung kvinde blev i 2012 udredt genetisk for, om hun var særligt disponeret for at udvikle hjertesygdommen Brugada. Baggrunden var, at der havde været flere svære hjertetilfæl..

Behandling hos akupunktør ikke omfattet af lovens dækningsområde

Afgørelsesdato: 01-08-2017

Lovens dækningsområde KEL § 1917-6286En 50-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade ved akupunkturbehandling. Det fremgik af oplysningerne, at behandlingen var foregået på en klinik og foretage..

Forsøg på manddrab udløste ikke ret til erstatning efter klage- og erstatningsloven

Afgørelsesdato: 07-09-2017

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang17-6303En 72-årig kvinde søgte erstatning, fordi hun under en indlæggelse havde været udsat for et forsøg på manddrab. Dette var sket ved, at en sygeplejerske havde give..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader