Behandlingsskader

Dødsfald under indlæggelse var ikke en følge af behandlingen

Afgørelsesdato: 07-05-2018

Er der sket en skade KEL § 1917-0929En 81-årig kvinde blev indlagt med et brud på lårbenet. Der blev planlagt operation, men forinden fik kvinden anlagt en blokade. Kort tid efter blev kvinden fundet liggende på ..

Seksuelt forhold mellem behandler og patient falder uden for loven

Afgørelsesdato: 24-04-2017

Lovens dækningsområde KEL § 1917-2528En 37-årig kvinde anmeldte, at hun under behandling for PTSD hos en psykolog havde følt sig presset til at indlede et seksuelt forhold til psykologen. Hun anførte, at hun havde f&a..

Anmeldelse til Styrelsen for Patientsikkerhed afbrød ikke forældelsesfristen efter klage- og erstatningsloven

Afgørelsesdato: 24-06-2018

Forældelse KEL § 5917-2985En 37-årig kvinde anmeldte i marts 2017, at hun var blevet påført skade ved behandling på et sygehus i december 2012. Hun havde i december 2014 anmeldt forløbet til Sty..

Bevisvurdering – patientens oplysninger kunne ikke lægges til grund

Afgørelsesdato: 17-09-2017

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang17-5901En 38-årig kvinde anmeldte i sommeren 2017, at hun havde fået diagnosticeret brystkræft for sent. Hun oplyste i sin anmeldelse, at hun to år tidligere havde været hos sin..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader