Behandlingsskader

Dødsfald som følge af fejlmedicinering

Afgørelsesdato: 29-01-2018

Specialistreglen KEL § 2017-7126En 88-årig mand var i behandling med lægemidlet Methotrexat på grund af leddegigt. Behandlingen blev doseret af hjemmeplejen. Ved et hjemmebesøg i juli 2017 klagede manden ov..

Indsigelse efter databeskyttelsesreglerne afvist

Afgørelsesdato: 04-04-2018

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang17-7578En kvinde havde fået afslag på erstatning og ankede afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Efterfølgende bad hun Patienterstatningen om at slette hendes pe..

Egen læge burde have sikret sig, at patienten fik besked om kræftsvar

Afgørelsesdato: 09-02-2018

Fejldiagnose/forsinkelse KEL § 2117-9739En 57-årig mand fik i februar 2016 taget en blodprøve hos sin praktiserende læge. Blodprøven viste blandt andet forhøjet PSA på 6,5 (tegn på prostatakr&ael..

Sag henlagt – afdøde efterlod sig ingen pårørende

Afgørelsesdato: 10-06-2018

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang18-1304En kvinde anmeldte en skade til Patienterstatningen og afgik ved døden kort tid efter. Det fremgik af journalmaterialet, at kvinden ikke havde familie eller andre pårørende. Skift..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader