Behandlingsskader

Tvangsindlæggelse er ikke i sig selv en skade

Afgørelsesdato: 26-03-2018

Er der sket en skade KEL § 1918-1839En kvinde anmeldte, at hun var blevet tvangsindlagt uden fornøden lægelig undersøgelse, og at hun havde fået forskellige skader i forbindelse med politiets arbejde under frih..

Manglende journaloplysninger – patientens oplysninger lagt til grund

Afgørelsesdato: 30-08-2018

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang18-2074En 47-årig kvinde var i 2013 blevet opereret for et underarmsbrud med indsættelse af skinne og skruer. En efterfølgende skanning viste heling af bruddet, men man valgte i før..

Patient burde have været henvist til specialiseret behandling i udlandet tidligere

Afgørelsesdato: 26-08-2018

Fejldiagnose/forsinkelse KEL § 2118-3176En 68-årig mand var i flere år blevet fulgt på et landsdelssygehus på grund af en udposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme) på overgangen mellem brystkassen..

Ikke erstatning for ødelagte befrugtede æg

Afgørelsesdato: 25-06-2018

Er der sket en skade KEL § 1918-3865En 27-årig kvinde anmeldte, at hun i forbindelse med fertilitetsbehandling havde fået ødelagt nogle befrugtede æg, da de var gået til grunde i forbindelse med nedfrysnin..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader