Behandlingsskader

Skader efter knækket hofteprotese

Afgørelsesdato: 11-06-2018

Apparaturreglen KEL § 2017-10358En 71-årig mand fik indsat en højresidig hofteprotese. Operationen forløb planmæssigt, og protesen var velplaceret. Ved den afsluttende kontrol ca. et år efter operatio..

Knækket kateter til kemoterapi gav skade

Afgørelsesdato: 14-11-2018

Apparaturreglen KEL § 2018-3983En kvinde 69-årig fik kemobehandling for sin kræftsygdom. Hun fik indopereret en injektionskapsel, så man via et kateter kunne give hende kemoterapi over flere gange. I forbindelse m..

Digital post fremkommet ved meddelelse i e-boks - ankefrist til domstolene overskredet

Afgørelsesdato: 22-03-2013

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang12-3540En 42-årig mand fik anerkendt en skade og blev tilkendt erstatning for udgifter og godtgørelse for svie og smerte og varigt mén, men fik afslag på tabt arbejdsfortjeneste og ..

Komplikationer til hofteoperation udløste ikke ret til erstatning

Afgørelsesdato: 08-05-2013

Rimelighedsreglen KEL § 2012-3749 En 67-årig kvinde fik indsat en hofteprotese, efter at hun havde pådraget sig et brud på lårbenet og desuden fået konstateret vævsdød og sammenfald i hoften..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader