Behandlingsskader

Forældrenes kendskab til barnets skade afgørende for forældelsesspørgsmålet

Afgørelsesdato: 22-09-2015

Forældelse KEL § 5915-3379 En 6-årig dreng fik i april 2005 foretaget en MR-skanning, som viste en blodprop i hjernen. Han var forinden blevet fulgt på en børneklinik på grund af spastiske symptomer. F..

Manglende indsendelse af journalmateriale medførte en tilsynssag hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Afgørelsesdato: 23-10-2017

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang16-5698 En 54-årig mand anmeldte en skade opstået i forbindelse med behandling for en diskusprolaps. Til brug for behandlingen af sagen bad Patienterstatningen mandens kiropraktor om at indsende..

Sociolancen omfattet af lovens dækningsområde

Afgørelsesdato: 18-05-2018

Lovens dækningsområde KEL § 1917-8484 En 62-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade i forbindelse med psykiatrisk behandling, bl.a. ved henvendelse til Sociolancen. Sociolancen er et køretøj..

Regionen kunne ikke kræve erstatning tilbage, som patienten havde modtaget i god tro

Afgørelsesdato: 31-01-2011

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang11-0216En 31-årig kvinde blev tilkendt en erstatning på ca. 264.000 kr. for fejlbehandling af forhøjet blodtryk hos sin praktiserende læge. Hun ankede den sidste afgørelse om ..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader