Behandlingsskader

Uheld på cykel som led i forsøg omfattet af loven

Afgørelsesdato: 23-08-2017

Forsøgspersoner og donorer KEL § 2216-4900En 44-årig mand deltog som rask forsøgsperson i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som havde til formål at undersøge sundhedseffekterne af fritidsmotion. Som led i ..

Forventning om skadeanmeldelse fra lægen afbryder ikke forældelsesfristen

Afgørelsesdato: 12-12-2016

Forældelse KEL § 5916-6759En 46-årig kvinde anmeldte i juli 2016, at hun var blevet påført skade ved en operation foretaget i november 2012. Patienterstatningen vurderede, at sagen var forældet, da den..

Ar efter fjernelse af modermærke udgjorde ikke en skade

Afgørelsesdato: 17-03-2017

Er der sket en skade KEL § 1916-8791En 18-årig mand fik fjernet et 4 x 7 cm stort modermærke fra venstre skulder. På grund af størrelsen blev det fjernet ad to omgange. Ved efterfølgende kontrol blev det..

Erstatning trods ressourcemangel, da man burde have prioriteret patienten

Afgørelsesdato: 25-06-2017

Specialistreglen KEL § 2016-9249En 65-årig mand blev opereret for perforeret mavesår. Et par dage efter operationen blev han svært dårlig med lav blodprocent og høje infektionstal. Han blev overflyttet..

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader