Beregning af erstatning


Værdien af mistet efterlønspræmie tillagt årslønnen ved beregning af erstatning for erhvervsevnetab

Afgørelsesdato: 26-02-2021

Erhvervsevnetab EAL § 5-718-8944En 61-årig kvinde havde fået anerkendt en behandlingsskade. Hun oplyste, at hun som følge af skaden havde måttet stoppe med at arbejde tidligere end ellers planlagt. Hun indse..

Ikke erstatning for udgifter til spil og spillegæld

Afgørelsesdato: 30-04-2020

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 120-2973En 57-årig mand anmeldte, at han havde udviklet ludomani som bivirkning til behandling med lægemidlet Ropinirol, som han havde fået på grund af et såkaldt Restless Legs S..

Ikke erstatning for advokatomkostninger, selvom patienten fik medhold i ankenævnet

Afgørelsesdato: 19-05-2020

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 115-10633En 45-årig mand fik anerkendt en skade af Patienterstatningen og fik blandt andet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ved beregningen af erstatningen blev der foretaget fradrag for nogle udb..

En anden vurdering af méngraden kunne ikke begrunde en genoptagelse af sagen

Afgørelsesdato: 25-05-2018

Genoptagelse EAL § 1118-2531En 36-årig kvinde blev i 2014 tilkendt erstatning for en delvis lammelse af ansigtsnerven. På baggrund af en speciallægeerklæring blev det varige mén fastsat til 8 %. Af..