Beregning af erstatning


Domstolsprøvelse af ankenævnets afgørelse skulle ske på baggrund af de daværende forhold

Afgørelsesdato: 20-03-2018

Genoptagelse EAL § 1112-4535En mand var blevet tilkendt erstatning for en behandlingsskade opstået i 2003. Manden bad senere om at få sagen genoptaget, hvilket blev afslået og tiltrådt af Ankenævnet..

Udvikling af uhelbredelig kræft skyldtes ikke forsinket diagnose

Afgørelsesdato: 12-03-2014

Varigt mén EAL § 414-1847En kvinde fik anerkendt forsinket diagnosticering af kræft i bugspytkirtlen og blev blandt andet tilkendt godtgørelse for varigt mén for forringet overlevelsesprognose. Patienterst..

Ikke erstatning for udgifter til akupunkturbehandling foretaget et år efter skaden

Afgørelsesdato: 16-02-2017

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 115-1172En 62-årig kvinde fik anerkendt en behandlingsskade, der blandt andet medførte smerter i foden. Ca. et år efter skaden startede hun i akupunkturbehandling og rejste krav om erstatni..

Fastsættelse af årsløn til selvstændigt erhvervsdrivende

Afgørelsesdato: 27-07-2016

Erhvervsevnetab EAL § 5-715-7896En 68-årig kvinde fik anerkendt en blodprop i hjernen som følge af manglende iværksættelse af blodpropforebyggende behandling. Både det varige mén og erhvervsevne..