Beregning af erstatning


Ikke erstatning for fremrykket dødsfald efter forsinket kræftdiagnose

Afgørelsesdato: 27-11-2012

Forsørgertabserstatning EAL § 1312-5410En 53-årig mand afgik ved døden som følge af spiserørskræft. Boet anmeldte forløbet og anførte, at sygdommen var blevet diagnosticeret for sent. Patient..

Ikke erstatning for mistet skattefri efterlønspræmie og mistet skattenedslag for seniorer

Afgørelsesdato: 29-02-2016

Tabt arbejdsfortjeneste EAL § 213-2154En 61-årig mand måtte stoppe med at arbejde på grund af en behandlingsskade og blev tilkendt førtidspension. Han fik blandt andet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erh..

Tilkendelse af førtidspension kunne ikke begrunde en genoptagelse af et tidligere fastsat erhvervsevnetab

Afgørelsesdato: 27-06-2013

Genoptagelse EAL § 1111-7690 En 40-årig mand havde fået anerkendt en skade efter en stivgørende rygoperation i lænden. Det varige mén blev fastsat til 15 %, og erhvervsevnetabet blev skønsm..

Ikke godtgørelse for et varigt mén under 5 %

Afgørelsesdato: 22-03-2013

Varigt mén EAL § 412-7162 En 22-årig mand fik anerkendt forsinket diagnosticering af et brud i håndleddet efter en arbejdsskade og blev tilkendt en godtgørelse for svie og smerte. Patienterstatningen vurde..