Beregning af erstatning


Ikke erstatning for advokatomkostninger, selvom patienten fik medhold i ankenævnet

Afgørelsesdato: 19-05-2020

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 115-10633En 45-årig mand fik anerkendt en skade af Patienterstatningen og fik blandt andet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ved beregningen af erstatningen blev der foretaget fradrag for nogle udb..

En anden vurdering af méngraden kunne ikke begrunde en genoptagelse af sagen

Afgørelsesdato: 25-05-2018

Genoptagelse EAL § 1118-2531En 36-årig kvinde blev i 2014 tilkendt erstatning for en delvis lammelse af ansigtsnerven. På baggrund af en speciallægeerklæring blev det varige mén fastsat til 8 %. Af..

Udgifter dækket af begravelsesforening ikke erstattet – tilbagebetaling på grund af urigtige oplysninger

Afgørelsesdato: 06-03-2020

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang19-6185En 73-årig mand afgik ved døden som følge af forsinket diagnosticering af en blodprop i hjertet. Patienterstatningen vurderede, at behandlingen ikke havde levet op til erfaren spec..

Forhøjelse af erstatning efter ASL udløste et regreskrav

Afgørelsesdato: 27-08-2020

Andre afgørelser efter erstatningsansvarsloven20-3522En 40-årig kvinde blev i 2007 påført skade i forbindelse med behandling af følgerne efter en anerkendt arbejdsskade. Behandlingsskaden blev anerkendt efter KEL § 20, stk..