Beregning af erstatning


Ikke erstatning for erhvervsevnetab til førtidspensionist, der udførte frivilligt arbejde

Afgørelsesdato: 18-02-2021

Erhvervsevnetab EAL § 5-718-5285En 59-årig kvinde fik anerkendt en skade opstået i forbindelse med behandling af en arbejdsskade i hånden. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsatte det varige mén til 20 %. ..

Værdien af mistet efterlønspræmie tillagt årslønnen ved beregning af erstatning for erhvervsevnetab

Afgørelsesdato: 26-02-2021

Erhvervsevnetab EAL § 5-718-8944En 61-årig kvinde havde fået anerkendt en behandlingsskade. Hun oplyste, at hun som følge af skaden havde måttet stoppe med at arbejde tidligere end ellers planlagt. Hun indse..

Ikke erstatning for udgifter til spil og spillegæld

Afgørelsesdato: 30-04-2020

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 120-2973En 57-årig mand anmeldte, at han havde udviklet ludomani som bivirkning til behandling med lægemidlet Ropinirol, som han havde fået på grund af et såkaldt Restless Legs S..

Ikke erstatning for advokatomkostninger, selvom patienten fik medhold i ankenævnet

Afgørelsesdato: 19-05-2020

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 115-10633En 45-årig mand fik anerkendt en skade af Patienterstatningen og fik blandt andet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ved beregningen af erstatningen blev der foretaget fradrag for nogle udb..