Beregning af erstatning


Ikke erstatning for udgifter til pasning af hund

Afgørelsesdato: 02-06-2020

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 119-11025En 51-årig kvinde havde fået anerkendt, at hun var blevet påført en behandlingsskade. Som følge af skaden var hun i en længere periode ikke i stand til at passe s..

Erstatning for transportudgifter fastsættes på baggrund af statens lave takst

Afgørelsesdato: 12-07-2020

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 120-3152En 21-årig kvinde havde fået anerkendt en behandlingsskade. Hun blev blandt andet tilkendt erstatning for udgifter til transport foretaget i egen bil. Erstatningen blev fastsat på ba..

Ikke erstatning for erhvervsevnetab efter planlagt overgang til folkepension

Afgørelsesdato: 26-08-2013

Erhvervsevnetab EAL § 5-712-3449En 63-årig mand pådrog sig et underbensbrud ved en arbejdsulykke i februar 2011. I forbindelse med behandlingen af bruddet opstod der infektion, der medførte, at han måtte hav..

Fastsættelse af erhvervsevnetab, når patienten er tilkendt seniorførtidspension

Afgørelsesdato: 13-11-2019

Erhvervsevnetab EAL § 5-714-9291En 55-årig kvinde fik anerkendt en skade opstået i forbindelse med behandling af en skulderlidelse. Før skaden arbejdede kvinden som social- og sundhedsassistent, men hun kunne ikk..