Beregning af erstatning


Tilkendelse af førtidspension kunne ikke begrunde en genoptagelse af et tidligere fastsat erhvervsevnetab

Afgørelsesdato: 27-06-2013

Genoptagelse EAL § 1111-7690 En 40-årig mand havde fået anerkendt en skade efter en stivgørende rygoperation i lænden. Det varige mén blev fastsat til 15 %, og erhvervsevnetabet blev skønsm..

Ikke godtgørelse for et varigt mén under 5 %

Afgørelsesdato: 22-03-2013

Varigt mén EAL § 412-7162 En 22-årig mand fik anerkendt forsinket diagnosticering af et brud i håndleddet efter en arbejdsskade og blev tilkendt en godtgørelse for svie og smerte. Patienterstatningen vurde..

Udgifter til sondemad var ingen merudgift

Afgørelsesdato: 10-07-2017

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 115-10708En 79-årig mand fik anerkendt forsinket diagnosticering af lungebetændelse under en indlæggelse på et sygehus. Som følge af skaden udviklede han fejlsynkning med behov f..

Ikke erstatning for livsvarige udgifter til fysioterapi

Afgørelsesdato: 09-07-2017

Helbredelsesudgifter m.v. EAL § 115-6913En 51-årig kvinde blev opereret for et bristet aneurisme (en udposning på et blodkar) i hjernen. Under operationen opstod der en hjernehindeblødning, som medførte en hjernesk..