Afgørelse tilbagekaldt efter nye oplysninger om manglende årsagssammenhæng

En 46-årig mand havde fået anerkendt en lægemiddelskade i form af ufrivillige muskelsammentrækninger i kroppen efter antidepressiv behandling og var blevet tilkendt en foreløbig erstatning på ca. 70.000 kr.

På baggrund af senere neurologiske undersøgelser blev det vurderet, at der ikke var belæg for en neurologisk sygdom i hverken hjerne eller rygmarv, og at tilstanden formentlig skyldtes en form for stress.

Patienterstatningen vurderede nu, at der ikke med overvejende sandsynlighed var årsagssammenhæng mellem generne og den medicinske behandling. Patienterstatningen tilbagekaldte derfor afgørelsen.

Patienten ankede sagen til Ankenævnet for Patienterstatningen, som heller ikke mente, at de ufrivillige bevægelser skyldtes medicinen. Udover konklusionen på de neurologiske undersøgelser lagde ankenævnet vægt på, at patienten kun havde været i medicinsk behandling i ca. fire uger, og at ufrivillige bevægelser som bivirkning til medicinsk behandling oftest udvikles hos patienter, der er behandlet i mere end tre måneder (AfP 2011-00-493).

Info

Emne

Lægemiddelskader

Sagsnummer

08-1506

Lovgrundlag

Andre afgørelser efter lov om klage- og erstatningsadgang

Afgørelsesdato

25-04-2010

Publiceringsdato

20-11-2017

Bemærkning

Tiltrådt af ankenævnet