Vejledning til søgning

Databasen med eksempler på afgørelser bliver jævnligt opdateret. Her følger en vejledning i hvordan du kan bruge databasen.

Afgørelserne viser vores praksis i forskellige typer af sager og gengives i form af et kort resumé, der har fokus på afgørelsens væsentligste indhold.

Afgørelserne er fordelt efter følgende overordnede emner (lovgrundlag):

 • Beregning af erstatning
 • Lægemiddelskader
 • Behandlingsskader

Almindelig søgning

1) Angiver du et søgeord (f.eks. "prostatakræft" eller et sagsnummer) og har aktiveret "afgørelser", søger du i samlingen af afgørelser - uanset lovgrundlag og årstal.

2) Vælger du at aktivere "generelt", søger du på hele hjemmesiden inklusiv i afgørelsessamlingen. 

Avanceret søgning

Du kan vælge at indsnævre din søgning til en bestemt periode eller specifik dato (afgørelsesdato angivet som dd-mm-åååå) og/eller vælge en eller flere kategorier (lovgrundlag) fra.

Bare nysgerrig?

Hvis du ikke leder efter noget bestemt, kan du bruge venstre menuen under ”Afgørelser” og f.eks. vælge ”Lægemiddelskader”. Herefter listes samtlige afgørelser, der er lagt i praksissamlingen vedrørende  lægemiddelskader. Afgørelserne præsenteres efter afgørelsesdato.

Visning af søgeresultat

Dit søgeresultat bliver præsenteret på forskellige måder.

 • Under søgefunktionen listes samtlige søgeresultater. Resultatet præsenteres efter relevans. Du har også mulighed for at sortere efter afgørelsessdato
 • I højremenuen præsenteres dit søgeresultat efter kategorierne 'Beregning af erstatning', 'lægemiddelskader' og 'behandlingsskader'. Under hver af disse kategorier er afgørelserne præsenteret efter den lovparagraf, afgørelsen er truffet efter. Vælger du en lovparagraf, får du kun vist de afgørelser, der er afgjort efter denne paragraf.
 • Tilbage til søgeresultatet: her bruges browserens tilbageknap.

Visning af afgørelsen

Selve afgørelsen vil altid blive præsenteret ved et kort resumé samt:

 • Emne: Overordnet lovgrundlag (beregning af erstatning, lægemiddelskade eller behandlingsskade).
 • Sagsnummer: Hver sag har sit egen nummer.
 • Lovgrundlag: Angivelse af den lovparagraf som afgørelsen er truffet efter.
 • Afgørelsesdatoen: Den dag afgørelsen er truffet.
 • Publiceringsdato: Den dag afgørelsen er lagt på hjemmesiden.
 • Bemærkning: Hvis sagen er tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen eller domstolene vil det fremgå her. Bliver en sag omgjort bliver afgørelsen fjernet fra databasen.

Søg efter afgørelse