Tal og statistik

Her er statistiske oplysninger, der vedrører antallet af ansøgninger, afgørelser og tilkendte erstatninger samt årsrapporter.

Om tallene

Tallene er fordelt på dækningsområder (fx private hospitaler) og afgørelsestyper (fx ikke optimal diagnose eller behandling).

Desuden er helårstallene opgjort på både landsplan og for de enkelte regioner.