For professionelle

Her kan du bl.a. læse om, hvordan du som sundhedsperson kan anmelde en skade eller få mere viden om erstatningsordningen, og hvordan vores data kan bruges til forskning.

Anmeld en skade
Find anmeldelsesskemaer og blanketter til sundhedspersoner og patientvejledere.

Rettigheder og pligter
Sundhedspersoner har efter loven pligt til at informere om Patienterstatningen, hvis de mener, at patienten måske har fået en skade.

Foredrag
Book et gratis oplæg om Patienterstatningen.

Viden om skader
Forskere kan få adgang til vores data som led i videnskabeligt eller skadeforebyggende arbejde.

Tal og statistik
Se opgørelser over antal anmeldelser, afgørelser og erstatninger.

Faglige artikler
Find artikler der har afsæt i Patienterstatningens database.

Pjecer og faktaark
Læs mere om erstatningsordningen, og bestil pjecer til din arbejdsplads.

Spørgsmål og svar
Læs svar på de mest stillede spørgsmål.

Informationspligt

Sundhedspersoner har efter loven pligt til at informere patienter om Patienterstatningen, hvis de mener, at patienten har fået en behandlings- eller lægemiddelskade.

Læs om rettigheder og pligter

Du kan også anmelde en skade på vegne af en patient eller borger. 

Du skal dog huske at indhente samtykke, inden du gør det jf. sundhedslovens paragraf 44.