For professionelle

Læs hvordan du som sundhedsperson kan søge erstatning på vegne af en patient, få mere viden om erstatningsordningen, og hvordan vores data kan bruges til forskning.

Hjælp patienter med at søge erstatning

Hvis du skal hjælpe en patient eller borger med at søge erstatning, kan det ske online. Du kan også downloade ansøgningsskema og blanketter for sundhedspersoner og andre fagpersoner.

Rettigheder og pligter

Sundhedspersoner har efter loven pligt til at informere om Patienterstatningen, hvis de mener, at patienten måske har fået en skade.

Foredrag

Book et gratis oplæg om Patienterstatningen.

Forskning

Forskere kan få adgang til vores data som led i videnskabeligt eller skadeforebyggende arbejde.

Faglige artikler

Find artikler der har afsæt i Patienterstatningens database.

Pjecer og faktaark

Læs mere om erstatningsordningen, og bestil pjecer til din arbejdsplads.

Spørgsmål og svar

Læs svar på de mest stillede spørgsmål.

Informationspligt

Sundhedspersoner har efter loven pligt til at informere patienter om Patienterstatningen, hvis de mener, at patienten har fået en behandlings- eller lægemiddelskade.

Læs om rettigheder og pligter

Du kan også søge erstatning på vegne af en patient eller borger. 

Husk patientens samtykke, jf. sundhedslovens paragraf 44.