Faglige artikler

Nedenfor finder du en række eksempler på faglige artikler, der er udarbejdet med afsæt i Patienterstatningens database.


 Emne  Download
Dental injuries in relation to general anaesthesia - A retrospective study (2019)
Rasmus Ejlersgaard, Josefine S. Baekgaard, Lars S. Rasmussen
Artikel (DOI)
Complications and technical failures are rare in knee ligament reconstruction: analyses based on 31,326 reconstructions during 10 years in Denmark (2018)
Daniel Rayan, Kalakech MunchThomas, Irgens Hansen, Kim Lyngby Mikkelsen, Michael Rindom Krogsgaard
Artikel (DOI)  
Why tibial plateau fractures are overlooked
Cecilie Mullerup Kiel, Kim Lyngby Mikkelsen, Michael Rindom Krogsgaard
BMC Musculoskeletal Disorders, (2018) 19:244
Artikel
(DOI
)
Selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien 
Patienterstatningen
pdf
Severe Functional Debilitations After Complications Associated With Acute Achilles Tendon Rupture With 9 years og Follow-up.
Barfod KW, Sveen TM, Ganestam A, Ebskov LB & Troelsen A. 
Journal of Foot and Ankle Surgery 56 (2017) 440-444
Artikel (DOI)
Complications and patient-injury after operative treatment of ankle fractures. -A closed claim analysis with data from the patient compensation association in Denmark.
Naja Bjørslev, Lars Bo Ebskov, Camilla Mersø, Christian Wong
Injury
Artikel (DOI)
Doctor’s delay in diagnosis of slipped capital femoral epiphysis.
Dan Med J 2014;61(9):A4905
Mathilde Pihl1, Stig Sonne-Holm1, Jens Krogh Christoffersen1 & Christian Wong1
pdf

Learn from what goes right: A demonstration of a new systematic method for identification of leading indicators in healthcare
Ditte Caroline Raben, Søren Bie Bogh, Birgit Viskum, Kim L.Mikkelsen & Erik Hollnagel
Reliability Engineering & System Safety, 2017

Artikel

Well Leg Compartment Syndrome After Abdominal Surgery
Jens Krogh Christoffersen, Lars Dahlgaard Hove, Kim Lyngby Mikkelsen, Michael Rindom Krogsgaard 
World Journal of Surgery, september 2016

Resumé 

No-fault compensation for treatment injuries in Danish public hospitals 2006–12
Jens Tilma, Mette Nørgaard, Kim Lyngby Mikkelsen, Søren Paaske Johnsen
International Journal for Quality in Health Care, december 2015

Resumé 
Selvmord og Selvmordsforsøg - en skade (i psykiatrien)
Patienterstatningen, 2015
pdf

Identificerede svigt i patientbehandlingen - Oversete diagnoser og forsinket diagnostik.
Jørgen Hansen, Martin Bommersholdt, Kim Lyngby Mikkelsen & Lone Mortensen.
Fælles rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen, 2013

pdf
Skadeforebyggelse - Fokus på de forebyggelige, alvorlige, dyreste og mest udbredte skader. Kim Lyngby Mikkelsen, Jens Krogh Christoffersen og Lone Mortensen.
Patienterstatningen, 2013
pdf
Existing data sources for clinical epidemiology: the Danish Patient Compensation Association database. Jens Tilma, Mette Nørgaard, Kim Lyngby Mikkelsen, Søren Paaske Johnsen. Clinical Epidemiology, July 2015 Volume 2015:7 Pages 347—353 Artikel
Compensation claims for chiropractic in Denmark and Norway 2004–2012.
Jørgen Jevne, Jan Hartvigsen and Henrik Wulff Christensen, Chiropractic & Manual Therapies 2014, 22:37
Artikel

Outsourced cataract surgery and postoperative endophthalmitis. Søren Solborg Bjerrum, Jens F. Kiilgaard, Kim L. Mikkelsen and Morten la Cour, Acta Ophthalmologica, Volume 91, Issue 8, pages 701–708, December 2013. Kan hentes gratis på Researchgate.net

Artikel

Risk of Pseudophakic Retinal Detachment in 202 226 Patients Using the Fellow Nonoperated Eye as Reference. Søren S. Bjerrum, MDemail address, Kim L. Mikkelsen, MD, PhD, Morten La Cour, MD, DMSc. Ophthalmology, Volume 120, Issue 12 , Pages 2573-2579, December 2013

Resumé
The size of the labor wards: is bigger better when it comes to patient safety? Maria Milland, Morten Hedegaard og Jens K. Christoffersen. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, september 2013. Resumé
An analysis of closed claims related to death in the Danish health care system, Lars Dahlgaard Hove et al, International Journal of Medicine and Medical Sciences, oktober 2012. Artikel
Venous Thromboembolism as a preventable patient injury: Experience of the Danish Patient Insurance association (1996 -2010) by Jens Krogh Christoffersen and Lars Dahlgaard Hove in: Pathophysiology and clinical aspects of venous thromboembolism in neonates, renal disease and cancer patients, Ed. Dejan Grgur, University of Rijeka, Croatia 2012. Artikel
Analysis of deaths among children in the period 1996-2008 from closed claims registered by the Danish Patient Insurance Association Resumé
Poor agreement between data from the National Patient Registry and the Danish Patient Insurance Association, Birgitte Majholm et.al, Danish Medical Journey, June 2012 Resumé

Stigningen i anmeldelser til og erstatningstilkendegivelser fra Patienterstatningen 2006 - 2011
- analyse af baggrunden og prognose for 2012-2015; Patienterstatningen, marts 2012

pdf
Anmeldelser fra almen praksis, 2007-2010; Patienterstatningen pdf
Kræftpatienters anmeldelse af skader til Patienterstatningen, udgivelsesår 2011 ; Kræftens Bekæmpelse & Patienterstatningen pdf

Skader skal anmeldes. Ugeskr. Læger 2011; 173 (33):1990, Bock J, Hove LD, Andersen LI, Christoffersen JK.

Resumé

Closed claims from Switzerland: an important contribution to improving patient safety
in anaesthesia (Anæstesiskader afgjort af den Schweiziske patienterstatning). European 
Journal of Anaesthesiology, 2011, 28:77 Hove LD, Christoffersen JK.

Resumé

The Clenched Fist Syndrome: A presentation of Eight Cases
and an analysis of the Medicolegal Aspects in Denmark,
Journal of Hand Surgery (European Volume), 2009, 34:374
originally publiched online march 25 2009, T.Weis and M.E.H. Boeckstyns.

Resumé
Analysis of 136 ureteral injuries in gynecological and obstetrical
surgery from completed insurance claims, Acta Obstetricia et Gynecologica.
2010; 89: 82–86, Hove LD, Bock J, Christoffersen JK, Andreasson B.
Resumé
Patienterstatningen - en dyr glemmebog eller en værdifuld kvalitetsdatabase, Ugeskrift for Læger, 2008;170 (22):1903, Overlæge Poul Erik Mortensen Artikel
Isoleret nervus suralisskade, ugeskrift for Læger 2008; 170 (37): 2885,
Ebskov L., Rasmussen PB., Erichsen M.
Resumé
Asfyksiskader anmeldt til Patienterstatningen i perioden 1992-2004,
Sekundærpublikation, Ugeskrift for Læger 2008; 170 (36): 2775-77,
Dahlgaard LH., Bock J., Christoffersen JK., Hedegaard M.
Resumé
Analysis of 127 peripartum hypoxic brain injuries from closed claims
registered by the Danish Patient Insurance Association, Acta Obstetrica
et Gynecologica Scandinavica 2008;(87):72-75, Dahlgaaard LH., Bock J., 
Christoffersen JK., Hedegaard M. 
Resumé
Splenic injury after colonoscopy, Endoscopy. 2008;40(1):76-9, Petersen CR.,
Adamsen S., Gocht-Jensen P., Arnesen RB., Hart-Hansen O.
Resumé

Operationskrævende komplikationer ved kolo- og sigmoideoskopi.
Et materiale fra Patienterstatningen, Ugeskrift for Læger 2007;169(19):1788-93,
Adamsen S., Mosbach KK., Milliam PB., Hansen OH. 

Resumé

Analysis of deaths related to anesthesia in the the period 1996-2004 from
closed claims registered by the Danish Patient Insurance Association,
Anesthesiology. 2007;106(4):675-80, Hove LD., Steinmetz J., Christoffersen JK.,
Møller A., Nielsen J., Schmidt H.

Artikel

Anæstesiskader anmeldt til Patienterstatningen i perioden 1996-2002,
Sekundærpublikation, Ugeskrift for læger 2006;168(37):3134-6, Hove LD.,
Nielsen HB., Christoffersen JK.

Resumé

Mediastinitis efter hjertekirurgi. Et patienterstatningsmateriale,
Ugeskrift for læger 2008; 170(22): 1907-1908, Petersen HØ.,  Rasmussen AH., Andersen LI., Christoffersen JK.

Resumé

Dødelig lungeemboli og anmeldelse til Patienterstatningen,
Ugeskrift for læger 2008; 170(22): 1909-1912, Erichsen M., Rasmussen CW.,
Christoffersen JK.

Resumé

Patient injuries in response to anaesthetic procedures: cases evaluated by the Danish
Patient Insurance Association, Acta Anaesthesiol Scand. 2006;50(5):530-5, Hove LD.,
Nielsen HB., Christoffersen JK.; Danish Patient Insurance Association.

Resumé

Forebyggelse af skader i sygehusvæsenet, Ugeskrift for læger 2004; 166(19):
1755-57, Krag E., Hansen OH., Mejdahl S., Christoffersen JK., Erichsen M., Grünfeld A.

Resumé

Operation for lumbal diskusprolaps, Ugeskrift for læger 2004;166(19):1757-59,
Degn JDM., Gjerris F.

Resumé

Mønsteret af behandlingsskader og near misses på en kirurgisk afdeling,
Ugeskrift for læger 2004;166(19):1760-63, Christoffersen JK., Holm-Nielsen A.

Resumé
Dyb infektion (purulent artrit) efter knæartroskopiske indgreb i Danmark i
perioden 1998-2000, Ugeskrift for læger 2004;166(19):1763-66, Michelsen MI.,
Mejdahl S. 
Resumé
Severe and fatal complications after diagnostic and therapeutic ERCP:
A prospective series of claims to insurance covering public hospitals,
Endoscopy 1999;(31):125-130, Trap R., Adamsen S., Hart-Hansen O.,
Henriksen M.
Resumé
Lejringsbetingede nerveskader og patienterstatning,
Ugeskrift for læger 1995;(157):4572-75, Hindsø K., Ebskov LB. 
pdf