Faglige artikler

Nedenfor finder du en række eksempler på faglige artikler, der er udarbejdet med afsæt i Patienterstatningens database.

Faglige artikler
Titel Forfatter
Den diagnostiske proces er patientsikkerhedens blinde plet (2020), Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen, oktober 2020.
Kim Lyngby Mikkelsen, Eva Merete Benfeldt og Charlotte Frendved
Compensation claims after knee cartilage surgery is rare. A registry-based study from Scandinavia from 2010 to 2015 (2020)
Tommy Frøseth Aae, Øystein Bjerkestrand Lian, Asbjørn Årøen, Lars Engebretsen, Per-Henrik Randsborg 
Veje til bedre diagnoser (2019) Patienterstatningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Healthcare Complaints Analysis Tool: reliability testing on a sample of Danish patient compensation claims (2019) Soren Bie Bogh, Jonas Harder Kerring, Katrine Prisak Jakobsen, Camilla Hagemann Hilsøe, Kim Mikkelsen, Søren Fryd Birkeland 
Dental injuries in relation to general anaesthesia - A retrospective study (2019) Rasmus Ejlersgaard, Josefine S. Baekgaard, Lars S. Rasmussen
Complications and technical failures are rare in knee ligament reconstruction: analyses based on 31,326 reconstructions during 10 years in Denmark (2018) Daniel Rayan, Kalakech Munch Thomas, Irgens Hansen, Kim Lyngby Mikkelsen, Michael Rindom Krogsgaard
Why tibial plateau fractures are overlooked (2018). BMC Musculoskelatal Disorders 2018;19:244 Cecilie Mullerup Kiel, Kim Lyngby Mikkelsen, Michael Rindom Krogsgaard
Selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien (2018) Patienterstatningen
Severe Functional Debilitations After Complications Associated With Acute Achilles Tendon Rupture With 9 years og Follow-up (2017). Journal of Foot and Ankle Surgery 56, 2017;440-444 Barfod KW, Sveen TM, Ganestam A, Ebskov LB & Troelsen A.
Complications and patient-injury after operative treatment of ankle fractures - a closed claim analysis with data from the patient compensation association in Denmark (2017) Naja Bjørslev, Lars Bo Ebskov, Camilla Mersø, Christian Wong
Doctors delay in diagnosis of slipped capital femoral epiphysis (2014). Dan Med J 2014;61(9):A4905 Mathilde Pihl, Stig Sonne-Holm, Jens Krogh Christoffersen & Christian Wong
Learn from what goes right: A demonstration of a new systematic method for identification of leading indicators in healthcare (2017). Reliability Engineering & System Safety, 2017 Ditte Caroline Raben, Søren Bie Bogh, Birgit Viskum, Kim Lyngby Mikkelsen, Erik Hollnagel
Well Leg Compartment Syndrome After Abdominal Surgery (2016). World Journal of Surgery 2017;41:433-438 Jens Krogh Christoffersen, Lars Dahlgaard Hove, Kim Lyngby Mikkelsen, Michael Rindom Krogsgaard
No-fault compensation for treatment injuries in Danish public hospitals (2015). International Journal for Quality in Health Care 2015;28:81-85 Jens Tilma, Mette Nørgaard, Kim Lyngby Mikkelsen, Søren Paaske Johnsen
Selvmord og Selvmordsforsøg - en skade (i psykiatrien) (2015) Patienterstatningen
Identificerede svigt i patientbehandlingen - Oversete diagnoser og forsinket diagnostik (2013) Jørgen Hansen, Martin Bommersholdt, Kim Lyngby Mikkelsen & Lone Mortensen. Fælles rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen
Skadeforebyggelse - Fokus på de forebyggelige, alvorlige, dyreste og mest udbredte skader (2013) Patienterstatningen. Kim Lyngby Mikkelsen, Jens Krogh Christoffersen og Lone Mortensen
Existing data sources for clinical epidemiology: the Danish Patient Compensation Association database (2016). Clinical Epidemiology 2015;7:347—353 Jens Tilma, Mette Nørgaard, Kim Lyngby Mikkelsen, Søren Paaske Johnsen
Compensation claims for chiropractic in Denmark and Norway 2004–2012 (2014). Chiropractic & Manual Therapies 2014;22:37 Jørgen Jevne, Jan Hartvigsen and Henrik Wulff Christensen
Outsourced cataract surgery and postoperative endophthalmitis (2013). Acta Ophthalmologica 2014;91:701–708 Søren Solborg Bjerrum, Jens F. Kiilgaard, Kim L. Mikkelsen, Morten la Cour
Risk of Pseudophakic Retinal Detachment in 202 226 Patients Using the Fellow Nonoperated Eye as Reference (2013). Ophthalmology 2013;120:2573-2579 Søren S. Bjerrum, Kim L. Mikkelsen, Morten La Cour
The size of the labor wards: is bigger better when it comes to patient safety? (2013) Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica 2013;92:1271-1276 Maria Milland, Morten Hedegaard og Jens K. Christoffersen
An analysis of closed claims related to death in the Danish health care system (2012). International Journal of Medicine and Medical Science 2012;2:197-203 Lars Dahlgaard Hove, Johannes Bock, Jens Krogh Christoffersen, Hans Jørgen Dam
Venous Thromboembolism as a preventable patient injury: Experience of the Danish Patient Insurance association (1996 -2010) (2011). Pathophysiology and clinical aspects of venous thromboembolism in neonates, renal disease and cancer patients 2012 Jens Krogh Christoffersen, Lars Dahlgaard Hove
Analysis of deaths among children in the period 1996-2008 from closed claims registered by the Danish Patient Insurance Association (2012). Acta Pædiatrica 2012;101:1074-1078 Lars Dahlgaard Hove, Johannes Bock, Jens Krogh Christoffersen
Poor agreement between data from the National Patient Registry and the Danish Patient Insurance (2012). Danish Medical Journey, 2012;59:A4430 Majholm, B; Bartholdy J; Christoffersen, J.K; Engbæk, J; Møller, A. M
Stigningen i anmeldelser til og erstatningstilkendegivelser fra Patienterstatningen 2006 - 2011 - analyse af baggrunden og prognose for 2012-2015 (2012) Patienterstatningen
Anmeldelser fra almen praksis, 2007-2010 (2011) Patienterstatningen
Kræftpatienters anmeldelse af skader til Patienterstatningen (2011) Kræftens Bekæmpelse, Patienterstatningen
Skader skal anmeldes. Ugeskrift for Læger 2011; 173 (33):1990 Bock J, Hove LD, Andersen LI, Christoffersen JK
Closed claims from Switzerland: an important contribution to improving patient safety in anaesthesia. European Journal of Anaesthesiology 2011;28:77 Hove LD, Christoffersen JK
The Clenched Fist Syndrome: A presentation of Eight Cases and an analysis of the Medicolegal Aspects in Denmark (2009). Journal of Hand Surgery (European Volume) 2009;34:374 T.Weis and M.E.H. Boeckstyns
Analysis of 136 ureteral injuries in gynecological and obstetrical surgery from completed insurance claims, Acta Obstetricia et Gynecologica. 2010; 89: 82–86 Hove LD, Bock J, Christoffersen JK, Andreasson B
Patienterstatningen - en dyr glemmebog eller en værdifuld kvalitetsdatabase (2008). Ugeskrift for Læger 2008;170(22):1903 Poul Erik Mortensen
Isoleret nervus suralisskade (2008). Ugeskrift for Læger 2008;170(37):2885 Ebskov L., Rasmussen PB., Erichsen M.
Asfyksiskader anmeldt til Patienterstatningen i perioden 1992-2004, Sekundærpublikation, Ugeskrift for Læger 2008; 170 (36): 2775-77 Dahlgaard LH., Bock J., Christoffersen JK., Hedegaard M.
Analysis of 127 peripartum hypoxic brain injuries from closed claims registered by the Danish Patient Insurance Association (2007). Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica 2008;87:72-75 Dahlgaard LH., Bock J., Christoffersen JK., Hedegaard M.
Splenic injury after colonoscopy (2008). Endoscopy 2008;40(1):76-79 Petersen CR., Adamsen S., Gocht-Jensen P., Arnesen RB., Hart-Hansen O.
Operationskrævende komplikationer ved kolo- og sigmoideoskopi (2007). Ugeskrift for Læger 2007;169(19):1788-93 Adamsen S., Mosbach KK., Milliam PB., Hansen OH.
Operationskrævende komplikationer ved kolo- og sigmoideoskopi (2007). Ugeskrift for Læger 2007;169(19):1788-93 Adamsen S., Mosbach KK., Milliam PB., Hansen OH.
Analysis of deaths related to anesthesia in the period 1996-2004 from closed claims registered by the Danish Patient Insurance Association (2007). Anesthesiology 2007;106(4):675-80  Hove LD., Steinmetz J., Christoffersen JK., Møller A., Nielsen J., Schmidt H.
Anæstesiskader anmeldt til Patienterstatningen i perioden 1996-2002, sekundærpublikation (2006). Ugeskrift for læger 2006;168(37):3134-36 Hove LD., Nielsen HB., Christoffersen JK
Mediastinitis efter hjertekirurgi (2008). Ugeskrift for læger 2008; 170(22): 1907-1908 Petersen HØ.,  Rasmussen AH., Andersen LI., Christoffersen JK.
Dødelig lungeemboli og anmeldelse til Patienterstatningen, Ugeskrift for læger 2008; 170(22):1909-1912 Erichsen M., Rasmussen CW., Christoffersen JK
Patient injuries in response to anaesthetic procedures: cases evaluated by the Danish Patient Insurance Association (2006). Acta Anaesthesiol Scand. 2006;50(5):530-5 Hove LD., Nielsen HB., Christoffersen JK.
Forebyggelse af skader i sygehusvæsenet (2004). Ugeskrift for læger 2004;166(19):1755 Krag E., Hansen OH., Mejdahl S., Christoffersen JK., Erichsen M., Grünfeld A.
Operation for lumbal diskusprolaps (2004). Ugeskrift for læger 2004;166(19):1757-59 Degn JDM., Gjerris F.
Mønsteret af behandlingsskader og near misses på en kirurgisk afdeling (2004). Ugeskrift for læger 2004;166(19):1760-63 Christoffersen JK., Holm-Nielsen A.
Dyb infektion (purulent artrit) efter knæartroskopiske indgreb i Danmark i perioden 1998-2000 (2004). Ugeskrift for læger 2004;166(19):1763-66 Michelsen MI., Mejdahl S.
Severe and fatal complications after diagnostic and therapeutic ERCP: A prospective series of claims to insurance covering public hospitals, Endoscopy 1999;(31):125-130 Trap R., Adamsen S., Hart-Hansen O., Henriksen M.
Lejringsbetingede nerveskader og patienterstatning (1995). Ugeskrift for læger 1995;(157):4572-75 Hindsø K., Ebskov LB.