Book os til oplæg for sundhedspersonale

Vil din arbejdsplads vide mere om erstatningsordningen? Patienterstatningen holder gratis oplæg for personale i sundhedsvæsenet.

Er skaden sket? Så er det godt at være klædt på til at informere og vejlede patienter om muligheden for at søge erstatning.

Arbejder du i sundhedsvæsenet, kommer vi gerne forbi og holder oplæg for dig og dine kolleger om erstatningsordningen. 

Vi fortæller bl.a.:

  • hvad erstatningsordningen betyder for den enkelte læge, sygeplejerske eller anden fagperson
  • hvornår patienter kan (og ikke kan) få erstatning
  • hvorfor erstatninger ikke hænger sammen med disciplinærsager
  • hvordan medarbejdere hurtigt og let kan opfylde deres informationspligt
  • hvordan erstatningssager kan bruges til skadesforebyggelse

Oplægget er gratis. Indholdet tager udgangspunkt i afdelingens speciale og kan tilpasses den tid, I har til rådighed. 

Book et oplæg eller hør mere hos Lea Larsson på lea.larsson@patienterstatningen.dk 

Book oplæg

Vil din afdeling vide mere om erstatningsordningen?

Book Patienterstatningen til jeres morgenkonference, afdelingsmøde, temadag m.m.

Bestil et oplæg fra Patienterstatningen

Faglige artikler

Patienterstatningens data bruges til at skabe ny viden om skader.

Læs faglige artikler, der er udarbejdet med afsæt i Patienterstatningens database.