Forsikringssager

Vejledende udtalelser i forsikringssager

Patienterstatningen udarbejder fra 1. april 2021 vejledende udtalelser i forsikringssager.

Samarbejdet er kommet i stand efter henvendelse fra advokat Karsten Høj, som har foreslået, at Patienterstatningen også skal kunne afgive vejledende udtalelser i forsikringssager.

Efter dialog med Forsikring & Pension bliver det nu en mulighed, hvis både skadeslidtes advokat og forsikringsselskabet er enige om at bruge Patienterstatningen.

Med aftalen kan Patienterstatningen give vejledende udtalelser i følgende sager, når begge parter er enige om at bruge Patienterstatningen:

  • Ansvarssager, hvor skadelidte er påført en personskade (mén og erhvervsevnetab)
  • Private og kollektive ulykkesforsikringssager (mén)
  • Erhvervsevnetabsforsikringer (erhvervsevnetab) 

Læs aftalen om vejledende udtalelser i forsikringssager (pdf).

Samtykkeerklæring

Hent samtykkeerklæring om videregivelse af personlige oplysninger (pdf)