Forsikringssager

Vejledende udtalelser i forsikringssager

Patienterstatningen udarbejder fra 1. april 2021 vejledende udtalelser i forsikringssager.

Samarbejdet er kommet i stand efter henvendelse fra advokat Karsten Høj, som har foreslået, at Patienterstatningen også skal kunne afgive vejledende udtalelser i forsikringssager.

Efter dialog med Forsikring & Pension bliver det nu en mulighed, hvis både skadeslidtes advokat og forsikringsselskabet er enige om at bruge Patienterstatningen.

Med aftalen kan Patienterstatningen give vejledende udtalelser i følgende sager, når begge parter er enige om at bruge Patienterstatningen:

  • Ansvarssager, hvor skadelidte er påført en personskade (mén og erhvervsevnetab)
  • Private og kollektive ulykkesforsikringssager (mén)
  • Erhvervsevnetabsforsikringer (erhvervsevnetab) 

Læs aftalen om vejledende udtalelser i forsikringssager (pdf).

Vejledende udtalelser i 2021

Patienterstatningen kan for resten af 2021 kun modtage op til 50 anmodninger om vejledende udtalelser.

Den begrænsede kapacitet skyldes, at Patienterstatningen skal fastsætte nye forrentningstidspunkter og ny hovedstol i op mod 9.000 sager som følge af Højesteretsdom af 4. december 2020.

Samtidig har vi modtaget næsten 10 % flere ansøgninger om erstatning i første halvår af 2021.

Vi vil løbende opdatere denne side i takt med, at vi modtager anmodninger om vejledende udtalelser.

Samtykkeerklæring

Hent samtykkeerklæring om videregivelse af personlige oplysninger (pdf)