Forskning

Vi registrerer en lang række oplysninger om patientskader, der kan anvendes til forskning og skadeforebyggelse.

Vi behandler i gennemsnit 11.000 sager årligt. Det betyder, at der siden Patienterstatningens start i 1992 er genereret mere end 150.000 sager på patienter, der er blevet behandlet i det danske sundhedssystem.

I forbindelse med sagsbehandlingen af en erstatningssag indhenter og registrerer vi en lang række oplysninger. De mange registreringer, deres kvalitet og adgangen til bagvedliggende materiale gør, at vores data er særdeles velegnede til forskning.

Et bidrag til skadeforebyggelse

Databasen stiller vi til rådighed for sundhedsvæsenet som et bidrag til det skadeforebyggende arbejde. Dels for at medvirke til at reducere antallet af behandlingsskader, lægemiddelskader og skader efter apparatursvigt, dels for at medvirke til, at de samme skader ikke gentages.

Vores data repræsenterer ikke den sande hyppighed af en given skade. Det skyldes bl.a., at data for et givent behandlingsområde stort set altid er præget af mørketal, fordi ikke alle erstatningsberettigende skader bliver anmeldt. Skadedata bør dog alt andet lige altid give anledning til refleksion og kan – sammen med fx tal fra Landspatientregisteret - give retning for nationale og lokale skadeforebyggende indsatser.

Vores data er gennem tiden blevet anvendt til forskning i skadeforebyggende tiltag inden for fx fødselsskader, koloskopiskader og knæartoskopi. 

I afsnittet Faglige artikler er en liste over de forskningsartikler, der er udarbejdet med afsæt i Patienterstatningens database.

I afsnittet Vores data kan du se, hvilke data vi registrerer, og under Adgang til data kan du se, hvilke krav vi stiller, før du kan få adgang til vores data.

Kontakt

Vil du vide mere om Patienterstatningens data, og hvordan du indgår et forskningssamarbejde?

Send mail til medicinsk koordinator Kim Lyngby Mikkelsen.