Samarbejdsaftale

Forsker og Patienterstatningen indgår en samarbejdsaftale, når et forskningsprojekt godkendes.

Når vi har godkendt din ansøgning om adgang til vores database, indgår vi en samarbejdsaftale om forløbet og publicering.

Vi hjælper dig med at vurdere, om der skal indhentes godkendelser hos Datatilsynet mm., og vi vil ofte kunne tilbyde at stille lokaler og rammer til rådighed. 

Du vil også skulle underskrive en datasikkerheds- og fortrolighedserklæring hos os.

Krav til publicering

Det er vigtigt for os, at data munder ud i publikationer og viden, der kan bruges til at forebygge fremtidige skader og som led i at øge kendskabet til erstatningsordningen. 
Du vil derfor i samarbejdsaftalen skulle redegøre for, hvordan du planlægger forskningsresultaterne skal publiceres. 

Vi kan stille krav til, at data ikke kun bliver offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter, men sideløbende også i medier, der når ud over forskerkredse. Vi forventer derfor, at du, i samarbejde med Patienterstatningens kommunikationsafdeling, bidrager med at formidle dine forskningsresultater i en form henvendt til den brede offentlighed.

Kontakt

Vil du vide mere om Patienterstatningens data, og hvordan du indgår et forskningssamarbejde?

Send mail til medicinsk koordinator Kim Lyngby Mikkelsen.