Vores data

Læs hvilke data vi registrerer og se en oversigt over de medicinske og juridiske koder, vi bruger.

Patienterstatningens dataregistrering omfatter ud over den medicinske ICD10- kodning kodning for grundsygdom, behandling og komplikation også den medicinske vurdering, den juridiske afgørelse, oplysninger om méngrad, erstatningens størrelse samt adgang til det journalmateriale, der har været relevant for vurderingen af skadeforløbet. Derudover får hver sag en afgørelseskode, der refererer til KEL (Lov om klage- og erstatningsadgang), når sagen er afsluttet.

Alle oplysninger, vi indhenter i tilknytning til en sag, bliver registreret, fordi de er nødvendige, for at vi kan behandle sagen, og kodningen er med til at sikre, at vores sagsbehandlere træffer ensartede afgørelser, og dermed også øger kvaliteten af vores sagsbehandling. 

Vores koder kan derudover læses som et videnskabeligt resume af en sag med overblik over:

  • Grundsygdom (WHO-koder)
  • Konkurrerende lidelse (WHO-koder)
  • Sygdommens behandling (Nomesco-, ATC-koder)
  • Komplikationens art (WHO-koder)
  • Komplikationens følger (Méngrad, erhvervsevnetab i pct., sygeperiode m.m.)

Data til forskning og skadeforebyggelse 

Den præcise kodning af sygdom, behandling og komplikationer, forløb, komplikationens følger i forhold til livskvalitet og økonomi, hvor og hvornår skaden er sket giver et statistisk overblik, der er enestående i forskningsøjemed.

Data er yderligere knyttet sammen med dokumentation i digital form, dvs. journaler, billeddiagnostisk materiale, medicinske vurderinger, sagsresumé m.m., og danner dermed et godt grundlag for forskning.

Om vores data

Data supplerer andre sundhedsdata

Data er unikke, fordi en uvildig læge har vurderet behandlingen

Data adskiller sig fra andre sundhedsdata med økonomiske og menneskelige konsekvenser.