Hjælp patienter med at søge erstatning

Hvis du skal hjælpe en patient eller borger med at søge erstatning, kan det ske online. Du kan også downloade ansøgningsskema og blanketter.

Søg erstatning online

Gå til online ansøgning

Hvis du som sundhedsperson anvender dit eget NemID, vil dine egne personlige oplysninger ikke blive vist. Dine oplysninger bliver registreret, men er kun tilgængelige for Patienterstatningen.

Ansøgningsskemaer for sundhedspersoner

Hvis du ikke ønsker at anmelde elektronisk, kan du printe et ansøgningsskema, udfylde det og sende det til os pr. brev. Vi anbefaler dog den elektroniske ansøgning.

Hvis du ansøger som privathospital, privat klinik eller speciallæge, og er skaden sket efter den 31. august 2013, skal blanketten vedrørende forsikringsforhold også udfyldes og sendes sammen med anmeldelsen.

Behandlingsskade

Anmeldelse af behandlingsskade - udfyldes af hospitalet (word)

Anmeldelse af behandlingsskade - udfyldes af læge eller speciallæge (word)

Anmeldelse af behandlingsskade - udfyldes af sundhedsperson eller anden professionel (word)

Lægemiddelskade

Anmeldelse af lægemiddelskade - udfyldes af sundhedsperson eller anden professionel (word)

Blanketter

Blanket om forsikringsforhold (udfyld online)

Blanket om forsikringsforhold (word)

Til patientvejledere

Ansøgning om erstatning efter en behandlingsskade (word)

Ansøgning om erstatning efter en behandlingsskade - afdød patient (word)

Ansøgning om erstatning efter en lægemiddelskade (word)

Ansøgning om erstatning efter en lægemiddelskade - afdød patient (word)

Send skemaet og eventuelt blanket til:

Patienterstatningen

Kalvebod Brygge 45

1560 København V. 


Skemaer til sundhedspersoner

Tilgængelighed

Har du problemer med at tilgå et dokument, kan du skrive til os på pebl@patienterstatningen.dk. Så vil vi hjælpe dig med et tilgængeligt alternativ.