Offererstatningssager

Vejledende udtalelser i offererstatningssager til Erstatningsnævnet

Patienterstatningen udarbejder fra 1. september 2019 vejledende udtalelser til Erstatningsnævnet om varigt mén og erhvervsevnetab.

Opgaven har vi fået, fordi man fra politisk side ønskede en kortere sagsbehandlingstid af sager i Erstatningsnævnet. Derfor blev loven ændret, så Erstatningsnævnet nu kan indhente vejledende udtalelser fra Patienterstatningen.

Vi har stor erfaring med at undersøge de helbreds- og erhvervsmæssige følger af en personskade fra vores knap 2.500 årlige patientskadesager, hvor vi fastsætter varigt mén og evt. erhvervsevnetab.

Vi har mere end 60 lægekonsulenter tilknyttet til at hjælpe os med at vurdere sagerne.

Det er vores målsætning at lave udtalelserne i offererstatningssager hurtigt, så den skadelidte, der har været udsat for en forbrydelse, kan få sin sag afgjort i Erstatningsnævnet.

Hvordan behandler vi din sag fra Erstatningsnævnet?

Patienterstatningen får sagsbilag fra Erstatningsnævnet og indhenter derudover oplysninger, som er nødvendige for at behandle din sag, fx speciallægeerklæringer og oplysninger fra kommunen, der gør os i stand til at vurdere varigt mén og erhvervsevnetab. 

Mens vi behandler din sag, er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.  

Du får vores vejledende udtalelse, ligesom den sendes til Erstatningsnævnet. Udtalelsen er vejledende, og Erstatningsnævnet er ikke forpligtiget til at følge den. Der kan ikke klages over vores udtalelse til en anden myndighed.

Når Patienterstatningen har afgivet vejledende udtalelse i sagen, er sagen afsluttet hos os. Herefter kan spørgsmål om sagen besvares af Erstatningsnævnet.

Det er Erstatningsnævnet, som træffer afgørelse i sagerne, og spørgsmål til offererstatningssager skal ske til Erstatningsnævnet.

Læs mere på Erstatningsnævnets hjemmeside.