Pjecer og faktaark

Pjecer og faktaark til patienter og personale om erstatning efter sundhedsfaglig behandling.

Pjecer

Format

Skadet efter behandling eller medicin?
 - Se, om du har ret til erstatning
 pdf
Skadet efter behandling eller medicin? 
- Til patienter og pårørende i psykiatrien
 pdf
Patienterstatningen - Præsentationsfolder  pdf
Pjece til ansatte i sundhedsvæsenet  pdf
Information til kræftpatienter  pdf
Hvis du får en skade som bloddonor  pdf
Politik for videndeling: Skadeforebyggelse   pdf
Information about compensation
 pdf
Information about compensation-
For patients and relatives in psychiatric care

 pdf

Faktaark 

Format

Erstatninger på det sociale område  pdf
Erstatninger for lægemiddelskader  pdf
Erstatninger på plejehjem  pdf

Bestil pjecer

Hospitaler mv. kan få tilsendt trykte udgaver af pjecerne "Skadet efter behandling eller medicin".

Bestil hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

www.kfsbutik.dk eller kfs@sundkom.dk