Pjecer og faktaark til sundhedspersoner

Pjecer og faktaark til sundhedspersonale og patienter om erstatning efter sundhedsfaglig behandling.

Pjecer

Skadet efter behandling eller medicin?

Se, om du har ret til erstatning. 

Læs pjecen Skadet efter behandling eller medicin? (pdf)

Skadet efter behandling eller medicin i psykiatrien?

Til patienter og pårørende i psykiatrien 

Læs pjecen Skadet efter behandling eller medicin i psykiatrien (pdf)

Til kræftpatienter

Information til kræftpatienter om erstatning efter patientskader

Læs pjecen Patientskader - Information til kræftpatienter (pdf)

Til bloddonorer

Hvis du får en skade som bloddonor, er du dækket af erstatningsordningen.

Læs pjecen Hvis du får en skade som bloddonor (pdf)

Pjecer på engelsk

Information about compensation

Find out if you are entitled to compensation

Read the leaflet Information about compensation (pdf)

Information about compensation in psychiatric care

For patients and relatives in the psychiatric care

Read the leaflet Information about compensation in psychiatric care (pdf)

Faktaark

Faktaark om erstatning i forbindelse med COVID-19

Til offentlige hospitaler: Patienters mulighed for erstatning under COVID-19-pandemien (pdf)

Til kommuner: Borgeres ret til erstatning (pdf)

Til praktiserende læger: Patienters mulighed for erstatning under COVID-19-pandemien (pdf)

Bestil pjecer

Sundhedspersoner m.m. kan få tilsendt trykte udgaver af pjecerne.

Bestil hos Komiteen for Sundhedsoplysning www.kfsbutik.dk eller kfs@sundkom.dk