Rettigheder og pligter

Sundhedspersoner har efter loven pligt til at informere patienter om Patienterstatningen, hvis de mener, at patienten har fået en behandlings- eller lægemiddelskade.

Alle autoriserede sundhedspersoner, der bliver opmærksomme på skader, der kan give patienten ret til erstatning, har efter § 23 og 45 i lov om klage- og erstatningsadgang pligt til at informere patienten om, at de kan søge erstatning. 

Denne pligt gælder både for behandlings- og lægemiddelskader. Hvis der er behov for det, skal de også hjælpe patienten med at søge erstatning.

Vi kigger ikke på fejl eller skyld

Retten til erstatning er ikke baseret på, om der er begået en fejl. Der kan også gives erstatning, selvom patienten eller borgeren var informeret om risikoen for kendte bivirkninger til noget medicin eller komplikationer efter en operation.

Dette sker, hvis bivirkningerne eller komplikationerne overstiger, hvad patienten skal tåle i forhold til den sygdom, der bliver behandlet for. 

Patienterstatningen forholder sig kun til, om der er sket en skade, der skal erstattes. Vi placerer ikke et ansvar eller straffer sundhedspersonen. Der er altså tale om en "no fault"-erstatningsordning.

Læs mere om loven

Hjælp med at søge erstatning

Hvis du som sundhedsperson anvender dit eget NemID, vil dine egne personlige oplysninger ikke blive vist. Dine oplysninger bliver registreret, men er kun tilgængelige for Patienterstatningen.

Søg erstatning