Pjecer

Pjecer

Format
 Skadet efter behandling eller medicin?
 - Se, om du har ret til erstatning
 pdf
 Skadet efter behandling eller medicin? 
- Til patienter og pårørende i psykiatrien
 pdf
 Præsentationspjece om Patienterstatningen  pdf
 Pjece til ansatte i sundhedsvæsenet  pdf
 Information til kræftpatienter  pdf
 Hvis du får en skade som bloddonor  pdf
 Politik for videndeling: Skadeforebyggelse   pdf

Bestil pjecer

Hospitaler mv. kan få tilsendt trykte udgaver af pjecerne "Skadet efter behandling eller medicin".

Bestil hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

www.kfsbutik.dk eller kfs@sundkom.dk