Samarbejdsaftale

Vi deltager kun i forskning, hvor formalia er i orden og alle godkendelser er i hus.

Hvis vi principgodkender projektet, melder vi tilbage, hvis der skal indhentes en godkendelse hos Datatilsynet.

Ansøgningen udarbejder vi i fællesskab. Samtidig meddeler vi dig under hvilke betingelser og rammer, forskningen skal foregå. Du vil altid skulle underskrive en sikkerhedserklæring.

Krav til publicering

Når vi har godkendt din ansøgning om adgang til vores database, vil du blive præsenteret for en samarbejdsaftale, der blandt andet omfatter aftaler om, hvor og hvordan forskningsresultaterne skal publiceres.

Det er vigtigt for os, at data munder ud i publikationer og viden, der kan anvendes med henblik på at forebygge fremtidige skader og som led i at øge kendskabet til erstatningsordningen. 

Derfor er det et krav fra vores side, at data, ikke kun bliver offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter, men også i medier, der når ud over forskerkredse. Der vil selvfølgelig være tilfælde, hvor et forskningsprojekt er så specifikt, at det kun er relevant for forskere - det vil Patienterstatningens kommunikationsafdeling hjælpe til med at vurdere.

Sidst opdateret: 07-08-2018

Krav til publicering

Når vi har godkendt din ansøgning om adgang til vores database, vil du blive præsenteret for en samarbejdsaftale, der blandt andet omfatter aftaler om, hvor og hvordan forskningsresultaterne skal publiceres. 

Det er vigtigt for os, at data munder ud i publikationer og viden, der kan anvendes med henblik på at forebygge fremtidige skader og som led i at øge kendskabet til erstatningsordningen.

Derfor er det et krav fra vores side, at data ikke kun bliver offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter, men også i medier, der når ud over forskerkredse. Vores kommunikations-afdeling vil hjælpe til med den proces.