Vises e-mailen ikke korrekt? Se den i din browser.
Patientforsikringen 30.11.09

 

Tak fordi du har valgt at abonnere på vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet udkommer fire gange om året med mulighed for ekstra udgivelser. Da vi selvfølgelig ønsker at beholde dig som abonnent, vil vi gerne høre din mening om indholdet. Send derfor gerne eventuelle kommentarer til Charlotte Wamberg Rasmussen på chra@patientforsikringen.dk 

19 millioner i erstatninger for skader efter p-piller

220 kvinder har anmeldt en erstatningssag til Patientforsikringen, fordi de mener, at de er kommet til skade som følge af brugen af p-piller. Af de godt 200 sager, der er afgjort indtil videre, har omkring 60 procent fået erstatning. Der er tale om forholdsvist unge kvinder, der får alvorlige bivirkninger i form af blodpropper i ben, lunger og hjerne. Der er foreløbig tildelt lidt over 19 millioner kroner i erstatning. Læs hele artiklen her.

Skader på grund af bakterien Clostridium Difficile 

Patientforsikringen har netop truffet afgørelse i de første fem sager om dødsfald på en række hospitaler efter forårets udbrud af tarmbakterien Clostridium difficile. I alt har vi modtaget 24 anmeldelser. Hovedparten af sagerne drejer sig om dødsfald. Patienterne i de afgjorte sager var mellem 70 og 91 år og i forvejen svækket af sygdom. Læs hele artiklen her.

Erstatning til psykiatrisk patient efter selvmordsforsøg

Hvis en psykiatrisk patient forvolder skade på sig selv, betragtes det som en behandlingsskade, hvis hospitalet havde kunnet forhindre skaden ved f.eks. at have haft et bedre opsyn med patienten. Derfor fik en patient tildelt erstatning efter at være kommet til skade i forbindelse med et selvmordsforsøg. Afgørelsen understøttes i øvrigt af en Højesteretsdom fra april 2009. Læs et anonymiseret referat af afgørelsen her.

Sidste afgørelse i sagerne vedr. behandling af jordbærmærker

Patientforsikringen har afgjort den sidste af i alt fem sager, der vedrører skader på børn, der er født med de såkaldte jordbærmærker og blev behandlet med Interferon. Alle fem børn, der har fået skader i form af spastisk lammelse i benene, har fået erstatning. Læs et anonymiseret referat af en af afgørelserne her.

Skadet i forbindelse med behandling i ambulance

Skader opstået som følge af den behandling, der ydes patienter i en ambulance, er omfattet af lovens dækningsområde. Læs et anonymiseret referat af en afgørelse her.

Halvårsstatistik for 2009

Der er sket en stigning i antallet af anmeldelser på 18 procent, når 1. halvår 2008 sammenlignes med 1. halvår 2009. Patientforsikringen har ligeledes haft en kraftig stigning i antallet af afgørelser i samme periode. Vi regner med at nå op over 600 millioner kroner i tildelte erstatninger i 2009. Se halvårsstatistik her.

Vil du se flere afgørelser?

Vi oploader jævnligt udvalgte afgørelser til en database, som du har adgang til via vores hjemmeside. Afgørelserne viser vores praksis i forskellige typer af sager og gengives i form af et kort resumé, der har fokus på afgørelsens væsentligste indhold.  Der er mulighed for både at søge specifikt og bredt. Du finder afgørelsesdatabasen her.


Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsmailen, kan du afmelde fra denne nyhedsliste.

Patientforsikringen
Nytorv 5
1450 København K
Tlf.: 33 12 43 43
Fax: 33 12 43 41

www.patientforsikringen.dk

pf@patientforsikringen.dk