Har du søgt erstatning?

Hvis du søgt erstatning hos os, kan du her følge din sag og læse om sagsbehandlingen.

Følg din sag

Har du søgt erstatning, kan du følge sagsbehandlingen i vores online portal Netservice. Her kan du se alle dokumenter, sende og modtage post digitalt.

Skemaer

Undervejs i sagsbehandlingen kan vi få behov for flere oplysninger fra dig. Find skemaer, fuldmagter m.m. her.

Sagsbehandling

Sådan behandler vi din erstatningssag.

Hvad kan du få i erstatning?

Læs om erstatningsposter og eksempler på erstatninger.

Hvordan beregner vi din erstatning? 

Ordningen dækker bl.a. helbredsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén, erhvervsevnetab, begravelsesudgifter.

Udbetaling af erstatningen

Sådan får du din erstatning udbetalt.

Vil du anke din sag?

Du kan klage over vores afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Vil du søge genoptagelse?

Hvis der er sket væsentlige ændringer i din sag, kan du søge om genoptagelse.