Har du søgt erstatning?

Hvis du har anmeldt en sag til os, kan du her følge din sag og læse om sagsbehandlingen.

Følg din sag
Har du søgt erstatning, så kan du følge sagsbehandlingen i vores online portal Netservice. Her kan du se alle dokumenter, sende og modtage post digitalt.

Sagsbehandling
Sådan behandler vi din erstatningssag.

Hvad kan du få erstatning for? 
Ordningen dækker bl.a. helbredsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén, erhvervsevnetab, begravelsesudgifter.

Udbetaling af erstatningen
Sådan får du din erstatning udbetalt.

Vil du anke din sag?
Du kan klage over vores afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Vil du søge genoptagelse?
Hvis der er sket væsentlige ændringer i din sag, kan du søge om genoptagelse.