Sagsbehandling

Vi behandler hvert år cirka 11.000 erstatningssager. Det tager i gennemsnit 8 måneder at behandle en sag, men tiden kan variere meget sag til sag.

Sådan forløber din sag

Når vi modtager en ansøgning, gennemgår vi den for at sikre, at vi har alle de oplysninger, vi skal bruge. Vi ser også på, om sagen er forældet eller er uden for lovens dækningsområde. Hvis det er tilfældet, afviser vi sagen med det samme.

Vi sender en kopi af ansøgningen til det sted, hvor skaden er sket, og beder om journalmaterialet. 

Hvis behandlingsstedet udfylder en ansøgning, sender vi patienten en kopi, som patienten får mulighed for at komme med bemærkninger til. De fleste patienter vælger at få materialet tilsendt i vores online portal og selvbetjeningsløsning, Netservice. 

Hvis patienten har været behandlet flere steder, indhenter vi også oplysninger derfra.

Vi modtager materiale

Når vi har det materiale, vi skal bruge, går vi i gang med sagsbehandlingen. Vores sagsbehandler gør sagen klar og beslutter, om det er nødvendigt at få en lægekonsulent til at vurdere sagen. 

Lægemøde

En sag vil oftest blive vurderet på et møde med vores lægekonsulenter. Lægen har før mødet fået journalmateriale og en række spørgsmål fra sagsbehandleren. På mødet drøfter de sagen. Nogle gange beder lægen om yderligere oplysninger. Det kan for eksempel være en vurdering foretaget af en speciallæge.

Hvad kan forlænge sagsforløbet?

Det tager i gennemsnit 8 måneder at afgøre en sag. En sag kan tage længere tid,:

  • hvis materialet fra behandlingsstedet, fx patientens journal og røntgenbilleder, bliver forsinket
  • hvis der er flere behandlingssteder involveret
  • hvis vi undervejs vurderer, at vi har behov for mere materiale
  • hvis vi vil vente på resultatet af yderligere behandling af patienten
  • hvis vi vurderer, at patienten skal ses af en speciallæge.

Hvis sagen afvises

Sagen bliver afvist, hvis der ikke er grundlag for at tildele erstatning. Det kan for eksempel skyldes, at skaden skyldes patientens sygdom og ikke selve behandlingen.

Hvis sagen anerkendes

Bliver sagen anerkendt, er det i nogle tilfælde muligt at beregne erstatningen eller dele af den med det samme. I de tilfælde modtager patienten besked om erstatningens størrelse sammen med afgørelsen. 

Oftest er det dog nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra eksempelvis kommunen eller arbejdsgiveren, før den endelige erstatning kan beregnes. Beregningen sker efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Hvis patienten ikke er tilfreds

Hvis patienten ikke er tilfreds med afgørelsen eller erstatningens størrelse, kan patienten anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. 

Dette skal ske indenfor en måned efter, at patienten har modtaget afgørelsen. Hvis sagen bliver anket, bliver den tildelte erstatning ikke udbetalt, før Ankenævnet har vurderet sagen. 

Ankenævnet kan beslutte at ændre et afslag til en anerkendelse, forhøje eller nedsætte en erstatning. Ankenævnet kan også vurdere, at patienten slet ikke har ret til erstatning. Hvis patienten tidligere i forløbet har fået udbetalt erstatning efter en afgørelse hos Patienterstatningen, kan denne dog ikke kræves tilbagebetalt. 

Læs mere om mulighederne for at anke på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Patienterstatningen har et mål om at holde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid frem til, at sagen bliver anerkendt eller afvist under 180 dage.