Udbetaling af erstatning

Hvis du får tildelt erstatning, sender vi besked til den region eller det forsikringsselskab, der skal udbetale din erstatning.

Den erstatningspligtige udbetaler beløbet efter ankefristens udløb, hvis sagen ikke bliver anket.

Kontaktpersoner 

Hvis du har spørgsmål vedrørende udbetalingen, kan du kontakte en af nedenstående personer: 
 

Behandlingsskader

  • Region Hovedstaden: Patienterstatningsteamet i Enhed for Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, telefon 20 23 90 01, e-mail jura.center-for-sundhed@regionh.dk.

  • Region Midtjylland: Forsikringsenheden, Juridisk Kontor, Jannie Majken Christensen, telefon 7841 0173, e-mail: forsikring@rm.dk 

  • Region Nordjylland: Jura og Forsikring, Linda Bruunsgaard Sørensen, telefon 9764 8386, eller Dorte Brade Jørgensen, telefon 9764 8393.

  • Region Sjælland: Sundhedsstrategisk Planlægning, telefon 4187 8455 / telefon 5787 5210, email: klage-erstatning@regionsjaelland.dk

  • Region Syddanmark: Råds– og Direktionssekretariatet, telefon 2346 1818

  • Topdanmark: Telefon 4474 7109 (mandag – torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-16).

  • Tryg: Ansvarspersonskadeafdelingen telefon 4420 6166 eller 4420 6167.

  • Færøerne: Heilsumálaráðið, telefon +298 30 40 50.

Lægemiddelskader

  • Styrelsen for Patientsikkerhed: Nancy Mikus, telefon 93 59 64 54 (kl. 10-15)
Hvis du har spørgsmål vedrørende kreditorbeskyttelse, skal du også kontakte en af ovenstående afdelinger.