Udbetaling af erstatningen

Hvis du får tildelt erstatning, sender vi besked til den region eller det forsikringsselskab, der skal udbetale din erstatning.

Den erstatningspligtige udbetaler beløbet efter ankefristens udløb, hvis sagen ikke bliver anket.

Kontaktpersoner 

Hvis du har spørgsmålet vedrørende udbetalingen, kan du kontakte en af nedenstående personer: 
 
Behandlingsskader: 
  • Region Hovedstaden: Patienterstatningsteamet i Enhed for Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura på telefon 20 23 90 01.

  • Region Midtjylland: Forsikringsenheden, Juridisk Kontor, Jannie Majken Christensen, tlf.nr. 7841 0173, e-mail: forsikring@rm.dk 

  • Region Nordjylland: Jura og Forsikring, Linda Bruunsgaard Sørensen, tlf.nr. 9764 8386 eller Dorte Brade Jørgensen, tlf.nr. 9764 8393.

  • Region Sjælland: Kvalitet og Udvikling, Grethe Møller Mortensen, tlf.nr. 5787 5210, mail grem@regionsjaelland.dk.

  • Region Syddanmark: Råds– og Direktionssekretariatet, tlf.nr. 2346 1818

  • Topdanmark: Tlf.nr. 4474 7109 (mandag – torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-16).

  • Tryg: Ansvarspersonskadeafdelingen tlf.nr. 4420 6166 eller 4420 6167.

  • Færøerne: Heilsumálaráðið, tlf.nr. +298 30 40 50.
Lægemiddelskader:
  • Styrelsen for Patientsikkerhed: Nancy Mikus, tlf.nr. 93 59 64 54 (kl. 10-15)
Hvis du har spørgsmål vedrørende kreditorbeskyttelse, skal du også kontakte en af ovenstående afdelinger.
 


Læs mere

Læs mere om, hvordan vi beregner din erstatning:
Beregning af erstatningen

Læs vores pjece om at søge og få erstatning efter en skade:
Pjece om erstatningsmulighederne