Vil du anke din sag?

Du kan klage over vores afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hvis du er uenig i vores afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til erstatning eller ej, eller hvis du mener, at du har fået udbetalt for lidt i erstatning eller lignende, kan du anke til Ankenævnet for Patienterstatningen, som er en del af Styrelsen for Patientklager. 


Ankenævnet kan i den forbindelse fx forhøje en erstatning, nedsætte en erstatning eller beslutte, at en allerede tildelt erstatning helt skal bortfalde og dermed tilbagebetales.

Læs mere om dine muligheder for at anke på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside